Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Z praxe

Kontrola správnosti výše poskytnutého odškodnění po autonehodě

V rámci odškodnění dopravních nehod zasílají pojišťovny obvykle poškozeným formuláře za účelem odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Poškozený si nechá formuláře vyplnit svým ošetřujícím lékařem, následně zašle do pojišťovny a obdrží odškodnění. Jak poškozený ověří správnost výše takto poskytnutého odškodnění?

Odškodnění při dopravní nehodě: Kontrola trestního řízení vůči viníkovi dopravní nehody

V případě újmy na zdraví při dopravní nehodě je vůči viníkovi dopravní nehody vedeno obvykle trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti nebo dokonce usmrcení z nedbalosti. Jak by měl poškozený jednat v tomto trestním řízení k ochraně svých práv?

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Pozůstalí po zemřelém následkem dopravní nehody, který nezavinil dopravní nehodu, mají právo žádat odškodnění nemajetkové újmy. Jaká je obvyklá výše tohoto odškodnění a jakým způsobem se určuje?

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies