Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Rady a tipy

Kontrola správnosti výše poskytnutého odškodnění

V rámci odškodnění dopravních nehod zasílají pojišťovny obvykle poškozeným formuláře za účelem odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Poškozený si nechá formuláře vyplnit svým ošetřujícím lékařem, následně zašle do pojišťovny a obdrží odškodnění. Jak poškozený ověří správnost výše takto poskytnutého odškodnění?

Kontrola trestního řízení vůči viníkovi dopravní nehody

V případě újmy na zdraví při dopravní nehodě je vůči viníkovi dopravní nehody vedeno obvykle trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti nebo dokonce usmrcení z nedbalosti. Jak by měl poškozený jednat v tomto trestním řízení k ochraně svých práv?

Odškodnění pozůstalých: Právo na úhradu nákladů pohřbu

Pozůstalí po zemřelém následkem dopravní nehody, který nebyl viníkem dopravní nehody, následně řeší otázku odškodnění. Kromě odškodnění nemajetkové újmy, zakotvuje občanský zákoník rovněž právo na odškodnění nákladů pohřbu.

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Top