Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodnění dopravní nehody: otázky a odpovědi

Trvalé následky po dopravní nehodě

Utrpěli jste nezaviněnou dopravní nehodu se zraněním a řešíte získání odškodnění? Naši právníci JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný rychle poradí v tomto článku.

Odškodnění dopravní nehody: Kdo může žádat odškodnění za zranění

Obvykle jsou oprávněni žádat poškození autonehodou, kteří nezavinili dopravní nehodu. V praxi se jedná především o řidiče vozidla, který nehodu nezpůsobil, spolujezdce, chodce, cyklisty, apod. Odškodnění dopravní nehody tak představuje často vypořádání určení viníka konkrétní dopravní nehody.

Jaké odškodnění lze žádat

Pokud se jedná o autonehodu se zraněním, pak může poškozený uplatnit k odškodnění řadu náhrad, a to:

Odškodnění dopravní nehody se zraněním představuje řadu náhrad újmy na zdraví. Okruh výše je spíše orientační. U každé oběti autonehody se zraněním je potřebné nejprve posoudit její případ a zjistit, které náhrady a také kdy uplatnit.

Kde žádat odškodnění dopravní nehody

Odškodnění dopravní nehody za zranění žádejte u pojišťovny vozidla viníka nehody. Není nutné se obracet přímo na viníka nehody. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla umožňuje se obrátit napřímo na pojišťovnu, což je zpravidla snadnější cesta získání odškodnění než přímá komunikace s viníkem nehody.

Jak vysoké je odškodnění bolestného

U lehkých zranění typu pohmožděnin se pohybuje v řádech jednotek tisíc korun, u běžných zranění typu zlomenin v řádech desítek tisíc korun a u nejzávažnějších zranění až v řádech statisíců korun.

Trvalé následky po autonehodě

Na co si dát pozor při řešení odškodnění bolestného po autonehodě

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle zasílá poškozeným formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem za účelem odškodnění bolestného. Tento postup nedoporučujeme z těchto důvodů:

 • ošetřující lékař poškozeného není obvykle školen pro výpočty tohoto odškodnění;
 • setkáváme se s opomenutím některých zranění při vyplnění formuláře;
 • ošetřující lékaři někdy zapomenou zahrnout také body bolesti za operační zákroky;
 • není provedeno zvýšení základního bolestného pro komplikace, ačkoliv jsou zde objektivní důvody pro zvýšení;
 • setkáváme se také s neochotou lékařů k vyplnění těchto formulářů.

Doporučujeme využít místo formuláře specializovaného znalce. Náklady tohoto posudku se uplatní k odškodnění u pojišťovny vozidla viníka nehody. Odškodnění dopravní nehody představuje tak často řešení právně lékařských otázek.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme posudek na hodnocení bolestného od našeho spolupracujícího znalce. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Posudek bolestné po autonehodě

Lze žádat od pojišťovny zálohu na odškodnění za zranění?

Ano, pokud je zejména předpoklad delší pracovní neschopnosti nebo ze sociálních důvodů. Pojišťovně vozidla viníka nehody je vhodné předložit k žádosti o zálohu:

 • lékařské zprávy prokazující následky autonehody;
 • kopii neschopenky;
 • argumentaci k poskytnutí zálohy.

Obvyklá výše zálohy na odškodnění dopravní nehody je ve výši 25.000,- Kč do 50.000,- Kč u středně závažných zranění.

Odškodnění se získá obvykle mimosoudně, nebo je nutné se soudit s pojišťovnou?

Z naší odškodňovací praxe vyplývá, že většinou se podaří odškodnění zajistit mimosoudně pro oběť autonehody se zraněním. Odškodnění dopravní nehody nemusí tak znamenat automaticky soudní spor s pojišťovnou, jelikož soudním sporem končí obvykle případy podstatného krácení odškodnění trvalých následků nebo jiných náhrad, či neuznání celé délky pracovní neschopnosti v souvislosti s autonehodou.

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě může také představovat situaci, kdy se na poškozeného obrátí viník autonehody s nabídkou finančního odškodnění. V takovém případě doporučujeme jakékoliv tyto platby mít zajištěny písemnou dohodou, která vymezí tuto finanční kompenzaci nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Co je důležité vědět při řešení odškodnění dopravní nehody

Obvykle se řeší na pojišťovně separátně odškodnění věcné škody na vozidle (řeší jiný útvar likvidace pojišťovny) a odškodnění dopravní nehody se zraněním (náhrady za zranění řeší zase jiný útvar likvidace). Z naší praxe můžeme dát tyto rady:

 • nedoporučujeme využívat formuláře pojišťovny k odškodnění bolestného a trvalých následků pro časté chyby ve výpočtech, které způsobí zbytečné krácení odškodnění. Doporučujeme vždy využít posudek od specializovaného znalce, kdy náklad posudku lze oprávněně uplatnit u pojišťovny k úhradě;
 • nepodceňujte trestní řízení vůči viníkovi nehody. Buďte jako poškozený aktivní a zajímejte se o stav trestního řízení, protože jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj v trestním řízení obvykle znamená krácení odškodnění od pojišťovny viníka nehody;
 • zajímejte se o veškeré náhrady odškodnění, které můžete uplatnit. Poškození obvykle řeší pouze bolestné, ušlý výdělek a náklady léčení. Často lze k odškodnění dopravní nehody uplatnit také náklady péče o nesoběstačného poškozeného a cestovné. Rok od autonehody lze také posoudit možnost odškodnění ztížení společenského uplatnění, což je obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy;
 • pozor na promlčení odškodnění. Jedná se o složitou otázku na samostatný článek, ale obecně platí, že odškodnění řešte s pojišťovnou vozidla viníka nehody nejpozději do tří let od autonehody, důrazně doporučujeme řešit však mnohem dříve.

Odškodnění dopravní nehody se zraněním: Řešit sami, nebo s právníkem?

Záleží na každém poškozeném. Z naší praxe vyplývá, že řada poškozených si ráda vyřeší co dokáže svépomocí a následně požádá právníka o kontrolu a revizi již vyplaceného odškodnění. Jiní poškození si přejí využít služeb právníka již od počátku, aby nemuseli řešit složitou administrativu, měli zajištěny posudky a také zastoupení v trestním řízení vůči viníkovi nehody. Je to individuální.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Jak to funguje v naší právní praxi

Nejprve uskutečníme konzultaci a posouzení případu poškozeného, a to zdarma. Výsledkem konzultace a posouzení je sdělení poškozenému o jeho možnostech odškodnění. Kdo má následně zájem, toho můžeme také právně zastoupit.

Kolik stojí naše služby

Odškodnění vymáháme dle zásady „žádná výhra, žádná odměna“, což znamená, že klient hradí odměnu až z vymoženého odškodnění. Odměna je podílová ve výši  5–10 procent z mimosoudně vymoženého odškodnění, zbývající část odměny a nákladů nám hradí pojišťovna vozidla viníka nehody přímo ze zákona.

Mohu se na vás obrátit ke konzultaci zdarma?

Ano, stačí kliknout níže. Konzultace je možná telefonicky, e-mailem nebo osobně.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies