Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodnění duševních útrap v roce 2022

Odškodnění duševních útrap

Řešíte odškodnění duševních útrap po zemřelém následkem nezaviněné autonehody? Poradíme rychle v tomto článku.

Dopravní nehoda s následkem smrti

Autonehoda s usmrcením osoby odlišné od viníka nehody obvykle zakládá právo pozůstalých na odškodnění. Odškodnění duševních útrap představuje náhradu nemajetkové újmy zejména pro nejbližší pozůstalé po zemřelém (rodiče, manželé, děti, vnuci, atd.).

Právní pomoc pro pozůstalé lze rozdělit na:

  1. Vymáhání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody;
  2. Zastoupení pozůstalých v trestním řízení vůči viníkovi nehody;
  3. Případné jednání s viníkem nehody při projednání finanční kompenzace nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Odškodnění duševních útrap uplatňujte u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se zpravidla o jednodušší a psychicky méně náročné řešení pro pozůstalé než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody, který tak jak tak spolupracuje se svojí pojišťovnou.

Pokud viník autonehody nabídne finanční kompenzaci přímo pozůstalým, kteří jsou ochotni ji přijmout, tak doporučujeme uzavření písemné dohody. Tato dohoda vymezí, že finanční kompenzace je poskytnuta nad rámec odškodnění z povinného ručení. V opačném případě by mohla nastat situace, že pojišťovna započte finanční kompenzaci od viníka nehody na odškodnění duševních útrap z povinného ručení.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů? Využijte konzultaci zdarma s advokátem:

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění duševních útrap po autonehodě

Odškodnění duševních útrap vyplývá z občanského zákoníku, avšak konkrétní výše odškodnění při dopravní nehodě vychází z rozhodovací praxe soudů, která se neustále vyvíjí. V letošním roce je obvyklá výše odškodnění duševních útrap při mimosoudním vymožení u nejbližších příbuzných (rodiče, partner, manžel/ka, děti) ve výši 500.000,- Kč až 1.000.000,- Kč. Oprávněným okruhem dalších osob k uplatnění odškodnění mohou být i vzdálenější příbuzní nebo osoby blízké zemřelého, avšak obvykle s nižším odškodnění. Každý případ je individuální.

U této náhrady se zkoumají vztahy se zemřelým, kdy uvedená výše odškodnění je spojena s fungujícími rodinnými vztahy. K prokázání této náhrady se obvykle předkládají fotografie, videa, čestná prohlášení, aj.

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě nezahrnuje “pouze” odškodnění duševních útrap, ale lze také žádat odškodnění nákladů pohřbu a náklady na výživu pozůstalého.

Náklady pohřbu představují poplatky hřbitovní správě, pronájem hrobového nebo urnového místa, náklady hostiny, aj.

Náklady na výživu pozůstalého se uplatňují zejména ve vztahu k manželovi/manželce a nezletilým dětem zemřelého, kterým zesnulý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Náhrada náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho usmrcení nedošlo. Z důvodu slušnosti lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona povinen.

Odškodnění duševních útrap

Důležitost trestního řízení

Při řešení odškodnění duševních útrap je podstatné také trestní řízení vůči viníkovi nehody. Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle neposkytne odškodnění, dokud není vydáno alespoň usnesení o zahájení trestního stíhání. Ve sporných případech pojišťovna žádá pravomocný rozsudek trestního soudu. Pozůstalým lze doporučit být aktivní a zajímat se o stav šetření autonehody. Za tímto účelem mohou uplatnit řadu svých práv garantovaných trestním řádem, a to například nahlédnutí do trestního spisu.

Pozůstalým v procesní pozici poškozených v trestním řízení doporučujeme využití zmocněnce poškozeného, který má řadu práv k ochraně poškozených. Zmocněnec se může účastnit například výslechu obviněného řidiče, předkládat důkazy, účastnit se prostudování spisu a zastupovat poškozené u hlavního líčení na trestním soudě.

Mimosoudní, nebo soudní vymáhání odškodnění

Z naší odškodňovací praxe vyplývá, že většina klientů si přeje odškodnění duševních útrap zajistit mimosoudně od pojišťovny vozidla viníka nehody, aby si nemuseli tragickou událost připomínat ještě dlouhotrvajícím soudním sporem. Záleží na každém konkrétním případu, zda lze dosáhnout odškodnění duševních útrap mimosoudně, ale řadu případů lze vyřešit bez soudního sporu. Kontaktujte nás nezávazně k posouzení vašeho případu.

Odškodnění duševních útrap

Právní pomoc: Odškodnění duševních útrap

Potřebujete právní pomoc při smrtelné autonehodě? Jsme specializovaná advokátní kancelář, kdy právní pomoc pozůstalým poskytujeme dle těchto zásad:

  • pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nic nehradíte;
  • zajistíme jednání s pojišťovnou vozidla viníka nehody k vymáhání odškodnění veškerých možných náhrad v maximální výši;
  • můžeme pozůstalé také zastoupit v trestním řízení vůči viníkovi nehody;
  • naše odměna je hrazena až z vymoženého odškodnění a je zpravidla ve výši 5 – 8 procent z vymoženého odškodnění. Nezletilé pozůstalé zastupujeme obvykle bez nároku na podílovou odměnu;
  • prvotní konzultace a posouzení je vždy zdarma.

Nezávazně nás kontaktujte k rychlé právní pomoci.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies