Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění příbuzných po smrtelné autonehodě

Odškodnění motorkáře

Pozůstalým vzniká právo na odškodnění po dopravní nehodě, při které zemřela jejich blízká osoba, která autonehodu nezavinila. Za jakých podmínek lze získat finanční kompenzaci, poradíme v tomto článku.

Usmrcení z nedbalosti při autonehodě

Pokud následkem dopravní nehody zemře osoba, která havárii výlučně nezavinila, začíná obvykle trestní řízení proti viníkovi nehody pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Pro posouzení nehodového děje bývá využíván znalecký posudek z oboru dopravy. Policie poté zpravidla několik měsíců provádí prověřování a vyšetřování. Pozůstalí po zemřelém by měli trestnímu stíhání věnovat pozornost, protože výsledky trestního řízení mohou mít zásadní vliv na odškodnění. Pozůstalí se mohou nechat zastoupit společným zmocněncem, který bude aktivně hájit jejich zájmy. Zmocněnec je oprávněn nahlížet do spisu, účastnit se výslechu obviněného či hlavního líčení.

Kdy a kde uplatnit odškodnění

Pozůstalí mohou žádat odškodnění přímo po viníkovi autonehody nebo po pojišťovně vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Právo uplatňovat odškodnění u pojišťovny je zakotveno v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Rychlejším a praktičtějším řešením je vymáhání odškodnění přímo u pojišťovny. Pojišťovna sama aktivně sleduje probíhající řízení a s odškodněním většinou vyčkává, dokud není jednoznačně prokázáno, kdo je viníkem havárie.

Proces žádosti o odškodnění lze zahájit již po dopravní nehodě.

Viník nehody může nabídnout pozůstalým finanční částku nad rámec odškodnění, aby se pokusil částečně odčinit smrt jejich blízkého. Pokud tato situace nastane, doporučujeme uzavřít s viníkem písemnou dohodu, že přijatá částka je nad rámec odškodnění. V opačném případě vzniká riziko započtení finanční částky na odškodnění ze strany pojišťovny.

odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých

Příbuzní po zemřelém následkem autonehody jsou oprávněni na základě občanského zákoníku žádat tyto náhrady:

  • duševní útrapy;
  • náklady pohřbu;
  • náklady na výživu pozůstalého.

Každý případ je nezbytné individuálně posoudit a zjistit, které náhrady a v jaké výši lze žádat. Ve většině případů lze odškodnění získat mimosoudně od pojišťovny vozidla viníka nehody bez nutnosti absolvování soudního sporu, pokud nehrozí promlčení a předloží se správná argumentace a důkazy.

Duševní útrapy příbuzných

Odškodnění duševních útrap představuje náhradu nemajetkové újmy, kterou mohou zpravidla žádat blízcí příbuzní pozůstalého. Odškodnění většinou žádají děti, manžel, manželka, rodiče, sourozenci, teta, strýc a další blízcí příbuzní zemřelého. Podmínkou získání odškodnění je obvykle prokázání dobrých rodinných vztahů. K deklarování vztahů se používají rodinné fotografie či videa a čestná prohlášení, která vztahy potvrzují.

Nejbližší příbuzní (děti, rodiče, manžel, manželka) v roce 2023 obvykle získávají odškodnění ve výši od 750.000 Kč až do 1.000.000 Kč. Vzdálenější příbuzní získávají zpravidla nižší odškodnění.

Spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě

Náklady pohřbu a výživa pro pozůstalé

Poškození mohou uplatnit k odškodnění také náklady pohřbu, které představují například poplatky hřbitovní správě, smuteční hostinu, zřízení pomníku a nákup květin. Pro získání odškodnění pojišťovna požaduje předložení odpovídajících účtenek.

Některým pozůstalým může také vzniknout právo na odškodnění výživy, pokud jim byl zemřelý povinen poskytovat výživu. Náhradu většinou žádají nezletilé děti pozůstalého a manžel/manželka pozůstalého. Výše kompenzace představuje rozdíl mezi dávkami důchodového zabezpečení a tím, co by zemřelý pozůstalým na těchto nákladech s největší pravděpodobností poskytoval, pokud by nezahynul při autonehodě. Odškodnění lze zpravidla přiznat také jiné osobě, které zemřelý poskytoval výživu, ačkoliv k tomu nebyl ze zákona povinen.

odškodnění duševních útrap
JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc pro pozůstalé

Zajištění odškodnění pro příbuzné po zemřelém patří mezi naši dlouhodobou specializaci. Našim klientům poskytujeme komplexní právní pomoc, která zahrnuje:

  • komunikaci s pojišťovnou vozidla viníka nehody a následné vymáhání odškodnění od pojišťovny;
  • zastupování pozůstalých v trestním řízení proti viníkovi autonehody;
  • případné sjednání dohody s viníkem nehody, pokud bude chtít darovat pozůstalým finanční částku nad rámec odškodnění z povinného ručení a pozůstalí s tímto souhlasí.

Pro více informací o zajištění odškodnění nás neváhejte kontaktovat. Konzultace pro pozůstalé je vždy zdarma.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies