Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Bolestné po autonehodě v roce 2024

bolestné po autonehodě 2024

Utrpěli jste zranění při nezaviněné dopravní nehodě v roce 2024? Poradíme, jak získat co nejvyšší bolestné po autonehodě.

Kdo má právo na odškodnění bolestného

Odškodnění bolestného je určeno zpravidla těm účastníkům silničního provozu, kteří výlučně dopravní nehodu nezavinili. Bolestné po autonehodě slouží ke zmírnění fyzické či psychické újmy poškozených:

 • řidičů,
 • spolujezdců,
 • cyklistů,
 • chodců
 • nebo dokonce cestujících v autobusové nebo tramvajové dopravě.

Bolestné po autonehodě patří mezi základní náhrady újmy na zdraví. Jeho právní základ nalezneme především v občanském zákoníku a dále v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odškodnění bolesti způsobené autonehodou lze žádat u pojišťovny vozidla viníka z povinného ručení. Jedná se o rychlejší a jednodušší řešení získání bolestného než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody, který stejně komunikuje a přeposílá dokumentaci svojí pojišťovně.

Vedle odškodnění bolestného jsou poškození oprávněni žádat také další zákonem stanovené náhrady. Jedná se především o ušlý výdělek, náklady léčení, náklady na péči po autonehodě, náklady na cestovné do lékařských zařízení a odškodnění ztížení společenského uplatnění neboli trvalých následků.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů a potřebujeme rychlou radu k řešení odškodnění zranění při autonehodě. Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

Bolestné po autonehodě v roce 2024

Bolestné po autonehodě je náhrada nemajetkové újmy, na kterou má právo zpravidla každý zraněný po nezaviněné dopravní nehodě.

Náhradu bolestného lze uplatnit již po prvotním ošetření nebo propuštění z nemocnice. Nemusí se tedy čekat na stabilizaci zdravotního stavu nebo ukončení pracovní neschopnosti, jak se poškození často mylně domnívají.

Bolestné po autonehodě se vypočítává dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Metodika obsahuje seznam zranění, kde ke každému jednotlivému typu je přiřazeno určité bodové ohodnocení dle závažnosti a intenzity. V případě více zranění se body sčítají.

Hodnota jednoho bodu se každý rok mění a výše se rovná jednomu procentu průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok předcházející autonehodě. Tedy pro újmu za 2024 bude rozhodující průměrná mzda v roce 2023.

Jak se vyvíjela hodnota jednoho bodu u bolestného v čase:

Hodnota jednoho bodu pro odškodnění po dopravní nehodě

Hodnota jednoho bodu pro autonehodu v roce 2024 je ve výši 433,41 Kč.

Pro lepší představu, jakých částek může odškodnění bolestného za určité typy zranění v roce 2024 dosahovat, přikládáme následující tabulku:

Typ zraněníPřiřazený počet bodůVýsledná částka bolesti
Rána nosu7 bodů 3 034 Kč
Ztráta zubu20 bodů 8 668 Kč
Zlomenina kosti křížové90 bodů 39 007 Kč
Kontuze krční míchy250 bodů 108 353 Kč
Rozdrcení obličeje600 bodů 260 046 Kč
Bolestné po autonehodě v roce 2024

Jak dosáhnout na odškodnění bolestného

Standardní postup vypadá následujícím způsobem:

 1. Pojišťovna vozidla viníka autonehody poškozeným zasílá formulář k hodnocení bolestného.
 2. Poškození vedle formuláře dostanou také pokyn, aby ho předali svému ošetřujícímu lékaři
 3. Lékař formulář vyplní.
 4. Vyplněný dokument se zašle zpět pojišťovně, která poskytne nějaké odškodnění bolestného.

Tento postup vzhledem k naší praxi spatřujeme jako nevyhovující. Praktičtí lékaři nejsou speciálně proškoleni v odvětví hodnocení nemajetkové újmy dle Metodiky. Proto se často setkáváme s těmito chybami:

 • Opomenutí některého ze zranění;
 • Nezapočítání bodů za operační zákroky spojené s léčbou;
 • Nenavýšení částky bolestného v případech, kdy nastanou komplikace.

Chybný výpočet pak vede k nižším částkám odškodnění bolestného, než na které mají poškození právo. Doporučujeme proto využít v této fázi znalosti znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Ten vypracuje specializovaný znalecký posudek. Náklady za posudek ve většině případů proplácí pojišťovna viníka autonehody.

Pro naše klientky vždy zajistíme a uhradíme posudek na bolestné po autonehodě.

Podívejte se také na video k řešení bolestného s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem:

Komplikace při léčbě zranění

Základní bolestné po autonehodě lze často navýšit. Jedním z důvodů pro zvýšení bolestného za utrpěná zranění jsou možné komplikace při léčení zranění:

 • Komplikace lehká – jedná se o krátkodobou léčbu, dochází ke zvýšení bolestného do 5 %;
 • Komplikace středně závažná – vyžaduje například další operaci nebo dlouhodobou léčbu, zvýšení do 10 %;
 • Komplikace závažná – zdravotní stav vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou nebo více reoperací, dochází ke zvýšení bolestného do 15 %;
 • Komplikace těžká – po přechodnou dobu ohrožuje poškozeného na životě nebo jinak závažně ohrožuje zdraví, dochází ke zvýšení bolestného do 20 %.

Při určení navýšení bolestného pro komplikace léčby je opět vhodné využít znalecký posudek.

Vyšetřování autonehody na policii

Pojišťovna si od poškozeného může vyžádat rozhodnutí policie nebo magistrátu o určení viníka.  Proto radíme poškozeným, aby byli aktivní a zajímali se o postupování policie v šetření nehody.

ČTĚTE TAKÉ článek Krácení odškodnění pro nepřivolání policie k autonehodě.

Pokud viník svoji odpovědnost popírá, pak jeho pojišťovna obvykle vůči poškozenému neplní a vyčkává se na rozhodnutí policie nebo magistrátu.

Při dopravní nehodě s vážnými zraněními může dojít k zahájení trestního řízení proti viníkovi nehody. Obviněnému je nejčastěji kladeno za vinu ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti dle ustanovení trestního zákoníku.

V rámci trestního řízení je nutné být taktéž aktivní a věnovat procesu náležitou pozornost. Jelikož postup před policií může být složitý a stresující je vhodné nechat se zastoupit advokátem, který bude hájit vaše práva. Zmocněnec se následně může:

 • účastnit výslechu obviněného nebo svědků,
 • nahlížet do trestního spisu
 • nebo se účastnit hlavního líčení u trestního soudu.
Dopravní nehoda se zraněním

Bolestné po autonehodě a spoluzavinění poškozeného

V rámci trestního řízení může vyvstat otázka spoluzavinění poškozeného za nehodový děj. Neznamená to však automaticky, že zraněnému nebude vyplacena ani koruna za vzniklou bolest. Může to ale vést ke krácení odškodnění.

Nejčastější důvody spoluviny poškozeného:

 • Nepoužití bezpečnostních pásů při autonehodě;
 • Vědomá spolujízda s řidičem, který je pod vlivem alkoholu či drog;
 • Nepoužití helmy u cyklistů.

V takovém případě je naším úkolem postavit se za klienta a pokusit se pro něj zajistit co nejnižší míru spoluúčasti. Souboj mezi obětí a pojišťovnou viníka je nutné vést pomocí kvalitních právních argumentů a využití rozhodnutí soudů v obdobných případech.

právníci - odškodnění po dopravní nehodě
Advokátní tým naší kanceláře pro poškozené

Právní pomoc: Bolestné po autonehodě v roce 2024

Utrpěli jste zranění při nezaviněné dopravní nehodě? Přejete si řešit odškodnění bolestného a další možné náhrady?

Neváhejte a obraťte se nezávazně na naši kancelář. Konzultace a posouzení případu je zdarma.

Právní pomoc poskytujeme dle těchto zásad:

 • Pokud nebudeme schopni pro vás vymoci odškodnění, nehradíte nám žádnou odměnu.
 • Zajistíme a uhradíme za vás znalecký posudek k odškodnění bolestného od našeho spolupracujícího znalce.
 • Podílová odměna je u nás ve výši 5 až 10 % při mimosoudním vymožení odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies