Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Dopravní nehoda v pracovní době a právo zaměstnance na volbu odškodnění

Dopravní nehoda v pracovní době

Utrpěli jste v pracovní době dopravní nehodu? Víte, že poškozený zaměstnanec má obvykle právo volby odškodnění v takové situaci?

Dopravní nehoda v pracovní době

Řada zaměstnanců vykonává svou práci občasným nebo stálým řízením vozidla. Dopravní nehoda v pracovní době tak není nic výjimečného. Nezaviněná dopravní nehoda v pracovní době se zraněním obvykle zakládá právo zaměstnance na odškodnění újmy na zdraví. Ve většině případů se bude jednat o pracovní úraz zaměstnance. Poškozený zaměstnanec by měl však vědět, že namísto odškodnění zranění z pracovního úrazu může žádat odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody. Jaká volba je pro zaměstnance výhodnější?

Odškodnění úrazu při autonehodě

Právo volby odškodnění

Jak stanovuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, zaměstnanec, který utrpí pracovní úraz následkem provozu dopravního prostředku, si může vybrat, zda bude odškodnění uplatňovat z titulu pracovního úrazu nebo odškodnění z provozu dopravního prostředku. Z naší odškodňovací praxe vyplývá, že někteří zaměstnanci upřednostňují řešení odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody než z titulu pracovního úrazu, protože si nepřejí řešit finanční odškodnění prostřednictvím svého zaměstnavatele. Dopravní nehoda v pracovní době tak může znamenat pro zaměstnance rozhodnutí, jak řešit odškodnění újmy na zdraví.

Okruh náhrad k odškodnění

Odškodnění za zranění zaměstnance při dopravní nehodě, které je také pracovním úrazem, může představovat řadu náhrad k řešení. Okruh náhrad dle zákoníku práce (kterým se řeší odškodnění pracovního úrazu) a dle občanského zákoníku (kterým se řeší odškodnění z povinného ručení) je poměrný podobný, a to konkrétně:

  • bolestné
  • ušlý výdělek
  • náklady léčení
  • cestovné za lékaři
  • náklady péče o poškozeného
  • trvalé následky (ztížení společenského uplatnění).

Podstatný rozdíl je však ve výpočtových mechanismech odškodnění bolestného a trvalých zdravotních následků, které se liší při řešení dle zákoníku práce nebo dle občanského zákoníku. Každá dopravní nehoda v pracovní době se zraněním zaměstnance je individuální, a proto můžete využít od nás posouzení případu zdarma k určení vhodného postupu. Specializujeme se na právní pomoc poškozeným zaměstnancům v této životní situaci.

Dopravní nehoda v pracovní době

Šetření autonehody

Dopravní nehoda v pracovní době se zraněním zaměstnance obvykle představuje také potřebu řešení trestního řízení vůči viníkovi nehody. Když nastane vážnější zranění při autonehodě, pak je zpravidla vedeno vůči viníkovi nehody trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Zaměstnanec je v trestním řízení zpravidla v pozici poškozeného, kdy lze doporučit být aktivní a zajímat se o průběh trestního řízení vůči viníkovi nehody. Za tímto účelem lze doporučit zaměstnanci nechat se zastoupit zmocněncem, který má řadu práv stanovených trestním řádem k ochraně zájmů poškozeného zaměstnance. Dopravní nehoda v pracovní době tak může představovat také řešení trestního řízení. Pokud by závěry trestního řízení stanovily spoluodpovědnost poškozeného zaměstnance za nehodový děj, pak může nastat krácení odškodnění. Proto doporučujeme nepodceňovat trestní řízení vůči viníkovi nehody a zajímat se o jeho průběh.

Jaké odškodnění je výhodnější?

Dopravní nehoda v pracovní době. Řešit odškodnění za zranění poškozeného zaměstnance jako pracovní úraz nebo žádat odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody? Dle naší odškodňovací praxe vyplývá, že zejména při vážnějším zranění zaměstnance je výhodnější cesta řešit odškodnění z povinného ručení dle občanského zákoníku namísto řešení prostřednictvím pracovního úrazu. Důvodem je odlišný výpočtový mechanismus odškodnění trvalých následků po autonehodě (odborně ztížení společenského uplatnění), které obvykle vychází ve vyšší částce dle občanského zákoníku než zákoníku práce. Výpočet dle občanského zákoníku se řeší prostřednictvím Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví zatímco výpočet této náhrady dle zákoníku práce se řeší nařízením vlády č. 276/2015 Sb. Abychom postupovali správně, tak pro naše klienty zajišťujeme výpočet odškodnění jak dle zákoníku práce, tak občanského zákoníku a následně se dohodneme s poškozeným zaměstnancem na vhodném postupu k získání nejvyššího odškodnění.

Náš tým právní pomoci

Právní pomoc online

Poskytujeme specializovanou právní pomoc pro poškozené zaměstnance dopravní nehodou. Posoudíme bezplatně váš případ a doporučíme správný postup k získání odškodnění. Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci zdarma, kterou vám poskytne specializovaný právník.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies