Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Bolestné po autonehodě

Bolestné po autonehodě

Utrpěli jste zranění při nezaviněné dopravní nehodě a řešíte jak získat bolestné po autonehodě? Poradíme rychle v tomto článku.

Autonehoda se zraněním

Bolestné po autonehodě je náhrada nemajetkové újmy, kterou může poškozený žádat při nezaviněné autonehodě. Není podstatné pro existenci práva na bolestné, zda poškozený utrpěl vážné zranění nebo pouze lehké zranění (pohmožděniny). Právo na bolestné po autonehodě vzniká tak prakticky u všech zranění, avšak liší se výše odškodnění bolestného podle vážnosti zranění.

Bolestné po autonehodě

Výše odškodnění bolestného se pohybuje obvykle u:

  • nejlehčích zranění (pohmožděniny) v řádech jednotek tisíc korun;
  • běžných zranění (zlomeniny) v řádech desítek tisíc korun;
  • u velmi vážných zranění s nutností řady operací i nad sto tisíc korun.

Přesnou částku odškodnění bolestného zjistíte prostřednictvím specializovaného posudku z oboru zdravotnictví.

Posudek bolestné po autonehodě

Jak na výpočet bolestného

Výpočet bolestného se realizuje dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Pro každé zranění je uveden počet bodů, který se násobí hodnotou bodu, která se každý rok mění (pro autonehodu v roce 2021 je jeden bod ve výši 356,11 Kč).

Tříštivá zlomenina hlezenní kosti má hodnotu 150 bodů, a proto základní odškodnění bolestného činí 53.417,- Kč pro autonehodu z roku 2021.

Bolestné po autonehodě řeší často pojišťovny vozidla viníka nehody tak, že zasílají poškozeným formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem. Poškozený následně vyplněný formulář zasílá do pojišťovny a obdrží nějaké odškodnění bolestného. Tento postup nedoporučujeme z těchto důvodů:

  • ošetřující lékař poškozeného není obvykle proškolen pro výpočet bolestného dle Metodiky Nejvyššího soudu;
  • setkáváme se s opomenutím zahrnutí některých zranění;
  • často nejsou uvedeny body za operační zákroky;
  • není uplatněno zvýšení základního hodnocení bolesti pro komplikace u případů, kdy je to možné.

Bolestné po autonehodě pro naše klienty vždy vypočteme prostřednictvím zajištění specializovaného posudku. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Bolestné po autonehodě

Zvýšení bolestného pro komplikace léčby

Základní hodnocení bolestného lze zvýšit dle komplikovanosti léčby u těch položek zranění, kterých se komplikace týká, a to až o 20 procent. Ošetřující lékař, který provádí výpočet bolestného nebo ideálně znalec by měl vždy zvážit, zda není možnost navýšení bolestného pro komplikace léčby stanovené Metodikou Nejvyššího soudu.

Rozlišují se tyto stupně komplikací pro zvýšení odškodnění bolestného:

1. Komplikace lehká – do 5 %

Vyžaduje krátkodobou léčbu, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu. Nemá prokazatelný vliv na celkový stav (např. povrchní rozpad nebo infekce rány, psychická alterace).

2. Komplikace středně závažná – do 10 %

Vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci, může prodloužit léčbu pro základní diagnózu nebo vyžaduje další operace (např. flebotrombóza, selhání osteosyntézy, hluboká infekce rány, compartment syndrom).

3. Komplikace závažná – do 15 %

V akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více reoperací (např. rozpad anastomozy, pneumonie, břišní compartment syndrom).

4. Komplikace těžká – do 20 %

Celková, přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví (např. orgánové selhání, kardiopulmonální resuscitace).

Kdy a kde uplatnit bolestné po autonehodě

Bolestné po autonehodě lze vypočítat již po propuštění z hospitalizace po autonehodě nebo po prvotním ošetření, když nebyl poškozený hospitalizován. Případné budoucí reoperace lze snadno řešit doplatkem bolestného.

Odškodnění poškozeným autonehodou doporučujeme uplatnit přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody, což umožňuje zákon o pojištění z odpovědnosti vozidla. Jedná se zpravidla o rychlejší a snadnější řešení než uplatnění u viníka nehody.

Bolestné po autonehodě mimosoudně a co nejrychleji?

Z naší právní praxe pomoci obětem autonehod vyplývá, že ve většině případů lze odškodnění bolestného po autonehodě získat pro poškozeného mimosoudně. Soudní vymáhání se řeší zejména v případech sporů o spoluodpovědnosti poškozeného nebo při podstatném krácení bolestného.

Odškodnění bolestného lze získat obvykle do tří měsíců od uplatnění bolestného u pojišťovny vozidla viníka nehody, když nejsou pochybnosti o zavinění autonehody. Základem pro co nejrychlejší vymožení je předložení veškerých lékařských zpráv poškozeného z prvotní hospitalizace nebo ošetření a dle našeho doporučení také posudku s výpočtem.

Právní tým tohoto projektu

Právní pomoc poškozeným

Bolestné po autonehodě je naše specializace, kdy zajistíme pro vás znalecký posudek a zastoupíme vás při jednání s pojišťovnou vozidla viníka nehody k vymožení bolestného. Nejprve nás nezávazně kontaktujte a následně se s vámi spojíme k domluvě postupu nebo konzultaci zdarma.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies