Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Úmrtí

Dědění odškodnění po autonehodě

Utrpěl Váš blízký příbuzný vážnou újmu na zdraví dopravní nehodu, kterou nezavinil a během řešení odškodnění zemřel? Řešíte nyní otázku, zda lze dědit odškodnění nemajetkové újmy po zesnulém?

Odškodnění pozůstalých: Právo na úhradu nákladů pohřbu

Pozůstalí po zemřelém následkem dopravní nehody, který nebyl viníkem dopravní nehody, následně řeší otázku odškodnění. Kromě odškodnění nemajetkové újmy, zakotvuje občanský zákoník rovněž právo na odškodnění nákladů pohřbu.

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies