Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Posudek o ztížení společenského uplatnění u dopravní nehody

posudek o ztížení společenského uplatnění

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu s trvalými následky a řešíte posudek o ztížení společenského uplatnění? Poradíme, jak na odškodnění této náhrady.

Trvalé následky po dopravní nehodě

Posudek o ztížení společenského uplatnění u dopravní nehody potřebuje zajistit poškozený autonehodou, který trpí trvalými zdravotními následky po autonehodě. Zjednodušeně řečeno: ztížení společenského uplatnění = trvalé následky.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění u dopravní nehody předchází obvykle vymožení náhrad bolestného, ušlého výdělku, nákladů léčení, cestovného a nákladů péče.

Nevíte si rady s odškodněním a potřebujete poradit? Můžete nás nezávazně kontaktovat ke konzultaci zdarma. Konzultaci poskytne specializovaný právník, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Co se hradí z povinného ručení

Kdy a kde uplatnit k odškodnění?

Posudek o ztížení společenského uplatnění se zpravidla řeší rok od autonehody po relativním ustálení zdravotního stavu.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění se uplatňuje u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se o rychlejší a praktičtější řešení získání odškodnění než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody.

Výpočet ztížení společenského uplatnění u dopravních nehod se řídí výpočtovým mechanismem Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika představuje složitý výpočet, který poskytuje poměrně vysoké odškodnění (zpravidla vyšší než bolestné).

posudek o ztížení společenského uplatnění

Posudek o ztížení společenského uplatnění

V praxi obdrží oběť autonehody k řešení odškodnění trvalých následků formulář od pojišťovny vozidla viníka nehody s tím, aby formulář vyplnil ošetřující lékař poškozeného. Vyplněný formulář následně zašle poškozený do pojišťovny a obdrží nějaké odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Tento postup nedoporučujeme, jelikož poškozený přenechává výpočet nejvyššího odškodnění v podstatě na protistraně, kdy nemá jistotu o správnosti výpočtu odškodnění.

Proto důrazně doporučujeme z naší odškodňovací praxe k řešení odškodnění trvalých následků autonehody zajistit znalecký posudek o ztížení společenského uplatnění dle Metodiky, a to od specializovaného znalce školeného na tyto výpočty.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme tento znalecký posudek, abychom měli jistotu o správnosti výše odškodnění k uplatnění u pojišťovny. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Pojistné plnění při dopravní nehodě

Výše odškodnění ztížení společenského uplatnění

Trvalé následky po dopravní nehodě představují obvykle poskytnutí poměrně vysokého odškodnění za ztížení společenského uplatnění.

Maximální výše odškodnění ztížení společenského uplatnění se pohybuje v rozmezí od 20 do 30 mil. Kč. Tato částka připadá do úvahy u nejzávažnějších trvalých následcích, které poškozeného v mladém věku vyřazují prakticky ze všech aspektů života (například pokud je poškozený ve vegetativním stavu).

Obvyklá výše odškodnění za trvalé následky po autonehodě se pohybuje:

  • od 300.000,- Kč do 600.000,- Kč u lehčích trvalých následků;
  • od 600.000,- Kč do 2 mil. Kč u středních trvalých následků;
  • nad 2 mil. Kč u vážných trvalých následků.

Přesný výpočet nám poskytne posudek o ztížení společenského uplatnění od specializovaného znalce.

Při výpočtu hraje svoji roli také věk poškozeného a jeho zapojení do různých aktivit.

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Kontrola a revize odškodnění ztížení společenského uplatnění

Jste v situaci, kdy:

  • hledáte právní pomoc k výpočtu a vymožení ztížení společenského uplatnění; nebo
  • jste již obdrželi odškodnění ztížení společenského uplatnění a potřebujete provést kontrolu a revizi odškodnění (využili jste formulář pojišťovny).

Můžete se na nás nezávazně obrátit k posouzení vašeho případu. Posouzení realizujeme zdarma.

Víte, že při řešení odškodnění ztížení společenského uplatnění lze také často provést kontrolu správnosti předchozího výpočtu bolestného a žádat případný doplatek odškodnění bolestného?

Právní pomoc poškozeným

Jak fungujeme? Nejprve uskutečníme zdarma konzultaci a posouzení případu oběti autonehody. Výsledkem tohoto postupu je sdělení poškozenému o možnostech získání odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Pokud se následně domluvíme na právní pomoci při vymáhání odškodnění ztížení společenského uplatnění, pak fungujeme na těchto zásadách:

  1. Pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.
  2. Pro klienta zajistíme znalecký posudek od našeho spolupracujícího znalce.
  3. Klient hradí přímo pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která činí 5 až 10 % při mimosoudním vymožení odškodnění.
  4. Právní pomoc obětem autonehod můžeme poskytnout také online bez nutnosti osobní schůzky.
  5. Zakládáme si na lidském přístupu a rychlé komunikaci.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies