Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Na co mám nárok při dopravní nehodě. Rychlá právní pomoc

Na co mám nárok při dopravní nehodě

Na co mám nárok při dopravní nehodě se zraněním? Odpověď naleznete v článku.

Nezaviněná dopravní nehoda a právo na odškodnění

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním představuje obvykle pro poškozeného vznik práva na odškodnění. Odškodnění za zranění při autonehodě lze uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení, není nutné se tak obracet přímo na viníka nehody. Rozsah práv na odškodnění oběti autonehody je poměrně široký.

Odškodnění za autonehodu

Na co mám nárok při dopravní nehodě

Na co mám nárok při dopravní nehodě je spojení, které často vyhledávají oběti autonehod se zraněním. Obecně lze okruh náhrad odškodnění stanovit na:

 • bolestné;
 • ušlý výdělek;
 • náklady léčení;
 • cestovné;
 • náklady péče;
 • trvalé následky (ztížení společenského uplatnění);
 • případná další nemajetková újma.

Každý případ je však individuální a je nutné stanovit, které náhrady může poškozený požadovat v jeho konkrétním případě.

Na co mám nárok při dopravní nehodě. Potřebujete rychle poradit? Využijte konzultaci zdarma s právníkem.

Jak na odškodnění bolestného

Bolestné po autonehodě patří mezi nejčastěji uplatňované náhrady při zranění autonehodou. Toto odškodnění lze uplatnit jak u lehkých zranění typu pohmožděnin, tak středních a vážnějších zranění. Bolestné se vypočte dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Odškodnění bolestného se pohybuje obvykle u:

 • nejlehčích zranění (pohmožděniny) v řádech jednotek tisíc korun;
 • běžných zranění (zlomeniny) v řádech desítek tisíc korun;
 • u velmi vážných zranění s nutností řady operací i nad sto tisíc korun.

V praxi probíhá odškodnění bolestného následovně:

 • poškozený obdrží od pojišťovny vozidla viníka nehody formulář k vyplnění jeho ošetřujícím lékařem;
 • vyplněný formulář je zaslán zpět do pojišťovny;
 • poškozený obdrží odškodnění bolestného.

Tento postup vypadá jednoduše, ale pro poškozeného je velice obtížné zjistit, zda bylo bolestné odškodněno správně. Ošetřující lékař poškozeného není obvykle školen pro výpočty tohoto odškodnění dle Metodiky, a proto se setkáváme ve výpočtech na formuláře pojišťovny s těmito chybami:

 • opomenutí některých zranění;
 • neuvedení bodů bolestného za operační zákroky;
 • nezvýšení základního hodnocení bolestného, když jsou splněny podmínky pro navýšení.

Tyto chyby pak vedou ke zbytečnému krácení odškodnění bolestného. V naší praxi tuto situaci řešíte tak, že pro klienta vždy zajistíme výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce, který je školen na správné výpočty bolestného dle Metodiky.

Kdy žádat odškodnění

Řada poškozených je přesvědčena, že odškodnění za zranění při autonehodě může žádat až po skončení léčby. Není tomu tak. Níže naleznete přehled, kdy lze jednotlivé náhrady uplatnit k odškodnění u pojišťovny vozidla viníka nehody:

 • bolestné – již po prvním ošetření nebo prvotní hospitalizaci (budoucí reoperace lze následně řešit doplatkem bolestného);
 • ušlý výdělek – zpravidla po skončení pracovní neschopnosti (u dlouhodobé pracovní neschopnosti lze žádat zálohu na ušlý výdělek);
 • náklady léčení – po jejich vynaložení;
 • cestovné – obvykle po částech nebo po ukončení hlavní léčby;
 • náklady péče – obvykle po částech nebo po ukončení péče o nesoběstačného poškozeného;
 • trvalé následky (ztížení společenského uplatnění) – zpravidla rok od dopravní nehody.

Každou náhradu lze tak uplatnit v jiný časový okamžik.

Na co mám nárok při dopravní nehodě

Pozor na trestní řízení

Pokud při autonehodě nastalo vážnější zranění, pak je obvykle vedeno trestní řízení vůči viníkovi nehody. Poškozenému doporučujeme nepodceňovat trestní řízení a aktivně se zajímat o jeho průběh. Stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodu v trestním řízení má obvykle negativní dopady na krácení odškodnění.

Pro naše klienty můžeme poskytnout právní zastoupení v trestním řízení k ochraně jejich práv, a to jako zmocněnec poškozeného, který má řadu práv stanovených trestním řádem (můžeme se tak účastnit výslechu obviněného řidiče, prostudování trestního soudu a hlavního líčení u trestního soudu).

Vaši právníci JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Na co mám nárok při dopravní nehodě: Právní pomoc online

Řešíte na co máte nárok při dopravní nehodě se zraněním? Specializujeme se na právní pomoc pro oběti autonehod. Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci zdarma. Konzultaci poskytne zkušený právník.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies