Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodnění po dopravní nehodě. Právní pomoc pro poškozené.

Odškodnění po dopravní nehodě

Zranění při dopravní nehodě? Jak získat odškodnění po dopravní nehodě se dozvíte v tomto článku.

Nezaviněná autonehoda a právo na odškodnění

Odškodnění po dopravní nehodě lze získat zejména v případě nezaviněné autonehody. Specializujeme se na právní pomoc u zranění při dopravní nehodě. Poškozenému lze tedy doporučit být aktivní a zajímat se o stav šetření autonehody policií tak, aby byl najisto určen viník dopravní nehody.

Odškodnění za zranění uplatňuje poškozený primárně u pojišťovny vozidla viníka nehody.

zranění po autonehodě

Odškodnění po dopravní nehodě: přehled náhrad

Odškodnění po dopravní nehodě lze žádat od lehkých zranění (pohmožděniny, naražení krční páteře) až po nejzávažnější zranění.

Zranění při dopravní nehodě může představovat právo na tyto náhrady:

 • bolestné
 • ušlý výdělek
 • náklady léčení
 • cestovné za lékaři
 • náklady péče o poškozeného
 • trvalé následky (ztížení společenského uplatnění)
 • další nemajetková újma.

U každé oběti autonehody se zraněním je potřebné nejprve posoudit a zjistit, které náhrady a také kdy uplatnit.

Odškodnění po dopravní nehodě

Pozor na formuláře pojišťovny

Bolestné po autonehodě řeší často pojišťovny vozidla viníka nehody tak, že zasílají poškozeným formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem. Poškozený následně vyplněný formulář zasílá do pojišťovny a obdrží nějaké odškodnění bolestného. Tento postup nedoporučujeme z těchto důvodů:

 • ošetřující lékař poškozeného není obvykle proškolen pro výpočet bolestného dle Metodiky Nejvyššího soudu;
 • setkáváme se s opomenutím zahrnutí některých zranění;
 • často nejsou uvedeny body za operační zákroky;
 • není uplatněno zvýšení základního hodnocení bolesti pro komplikace u případů, kdy je to možné.

Pro naše klienty vždy zajistíme výpočet bolestného nebo ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Specializovaní právníci pro poškozené

Právní pomoc online

Řešíte nezaviněnou autonehodu se zraněním a získání odškodnění? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Nejprve poskytneme konzultaci zdarma.

Pokud se následně domluvíme na právní pomoci při vymáhání odškodnění za zranění, pak fungujeme na těchto zásadách:

 1. Pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.
 2. Pro klienta zajistíme výpočty odškodnění za zranění od našeho spolupracujícího znalce.
 3. Klient hradí přímo pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která činí 8 až 10 % při vymožení odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies