Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022

Pozůstalí po oběti nezaviněné autonehody mají právo na adekvátní odškodnění a právní pomoc v souvisejícím trestním řízení vůči viníkovi nehody. Více se dozvíte v našem článku k tématu odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022.

Usmrcení z nedbalosti při autonehodě

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022 se zásadně neliší od loňského roku. Základem vzniku práva pozůstalých na odškodnění je zpravidla úmrtí blízké osoby následkem nezaviněné autonehody. Viník autonehody je obvykle stíhán pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.

Právní pomoc pro pozůstalé z naší praxe tedy zahrnuje:

  • zajištění odškodnění pro pozůstalé od pojišťovny vozidla viníka nehody; a
  • zastoupení pozůstalých v souvisejícím trestním řízení vůči viníkovi nehody.

Potřebujete rychle poradit při řešení této životní situace? Můžete využít konzultaci zdarma s právníkem naší advokátní kanceláře. Konzultaci lze uskutečnit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

zranění po autonehodě

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě lze rozdělit na odškodnění:

  • duševních útrap;
  • nákladů pohřbu;
  • výživy pozůstalých.

Odškodnění duševních útrap u nejbližších příbuzných zemřelého se pohybuje  v rámci mimosoudního odškodnění obvykle v částce od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč. Vždy záleží na okolnostech každého případu, intenzitě vztahů v rodině se zemřelým a vytrpěným duševním útrapám pozůstalých.

Odškodnění duševních útrap

Zastoupení v trestním řízení

Pozůstalí po zemřelém následkem nezaviněné autonehody obvykle požadují, abychom poskytli právní pomoc také v trestním řízení vůči viníkovi nehody. Tento požadavek můžeme splnit, protože trestní řád stanovuje možnost pozůstalým nechat se zastoupit zmocněncem, který má řadu práv garantovaných trestním řádem. Můžeme tak pozůstalé zastoupit jak ve fázi vyšetřování autonehody na policii, tak před trestním soudem v rámci hlavního líčení nebo odvolacího řízení.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022

Specializovaní právníci pro pozůstalé: Mgr. Radek Novotný a JUDr. Zbyněk Drobiš

Právní pomoc

Potřebujete poradit nebo zastoupit v tomto případě? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Nejprve poskytneme konzultaci a posouzení případu zdarma a následně předložíme návrh právního zastoupení. Naše odměna se hradí až při vymožení odškodnění dle zásady „žádná výhra, žádná odměna“.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies