Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění motorkáře při autonehodě – finanční kompenzace u zranění nebo úmrtí

nehoda motorkáře

Stali jste se nezaviněně účastníky na dopravní nehodě na motocyklu? V tomto článku vám poradíme, jak získat odškodnění za utrpěná zranění.

Nehody motorkářů

Případy střetu automobilu s motorkářem nejsou bohužel na českých silnicích ojedinělé. Při takové autonehodě pak může řidič motocyklu utrpět četná zranění a rozsáhlou újmu na zdraví. Poškozený, který autonehodu nezavinil, má však nárok na finanční kompenzaci za újmu na zdraví.

Zda osoba nehodu zavinila určí policie vyšetřováním, proto doporučujeme vždy zavolat na místo nehody policii. Toto určení je velmi důležité pro poškozeného, protože pojišťovna často vyžaduje policejní potvrzení o tom, že se poškozený na zavinění nepodílel. Jedná se o jednu z podmínek poskytnutí odškodnění.

Potřebujete rychle poradit? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem. Stačí kliknout níže:

Žádost o odškodnění pro motorkáře

Podle občanského zákoníku je poškozenému za újmu přímo odpovědný viník nehody. Existuje ale efektivnější a rychlejší způsob, jak získat odškodnění, než o něj žádat přímo u viníka. Nejlepší je komunikace přímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody, odškodnění se totiž bude hradit z viníkova povinného ručení na základě zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V případě smrtelné nehody mají nárok na odškodnění pozůstalí zemřelého.

Odškodnění zranění po nehodě zpravidla nebývá jednorázová záležitost, jelikož existuje několik forem odškodnění a většinou je vhodné je uplatnit v jinou dobu. Proto je dobré začít řešit náhradu škody co nejdříve po nehodě. Problematika promlčení je složitá, a tak je nejlepší, pokud se jí laik raději vyhne a vše vyřeší včas.

Odškodnění po dopravní nehodě

Trestní řízení vůči viníkovi nehody

V některých případech může autonehoda pro viníka představovat trestní odpovědnost. Zda bude viník odpovědný záleží zejména na rozsahu zranění a na povaze povinností, které svým jednáním viník porušil. Rozlišujeme mezi trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

V průběhu trestního řízení by měl být poškozený aktivní, jelikož v některých případech může být v trestním řízení stanovena výše spoluodpovědnosti za vznik nehody. Takové určení vede ke krácení odškodnění. Poškozený se též může nechat zastoupit advokátem, který za něj může z pozice zmocněnce uplatňovat práva v trestním řízení (například účast na výslechu obviněného, zastoupení u hlavního líčení).

Do trestního řízení je možné uplatnit i náhradu škodu za nemajetkovou újmu na zdraví. K dosažení odškodnění tohoto kroku ale není vždy třeba, naopak je zpravidla efektivnější žádat náhradu u pojišťovny. Existují ale situace, kdy uplatnění škody do trestního řízení může být pro poškozeného výhodné. Vždy záleží na okolnostech případu a k takovému rozlišení je nejlepší konzultace s odborníkem.

Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem, které poskytuje rady a tipy k úspěšnému odškodnění:

Bolestné pro zraněného motorkáře

Bolestné je náhrada za vytrpěnou bolest v důsledku srážky. Jedná se o základní náhradu v procesu odškodnění dopravní nehody a uplatní se zpravidla u všech nehod se zraněním. Lze ho stanovit již po zjištění rozsáhlosti zranění – zpravidla po prvním ošetření lékaři, při vážnějších zraněních to může být po propuštění z nemocnice. Proto se žádost o odškodnění bolestného podává většinou jako první.

Bolestné se určuje podle bodového systému stanoveného Metodikou Nejvyššího soudu ke stanovení nemateriální újmy na zdraví. Jedná se o pomocný dokument, který sice není právně závazný, ale v praxi ho respektují pojišťovny i soudy.

Klasický postup při vymáhání bolestného je následující:

 1. Pojišťovna předá poškozenému formulář.
 2. Formulář následně vyplní doktor poškozeného.
 3. Pojišťovna formulář převezme a vyplatí nějakou částku jako odškodnění.

Vypadá to jednoduše, v průběhu však může nastat hned několik problémů. V první řadě si musí poškozený uvědomit, že pojišťovna je v procesu odškodnění protistranou poškozeného, a tak je nevýhodné nechávat celý scénář odškodnění v jejích rukou.

Další problematickou částí tohoto postupu je vyplnění formuláře ošetřujícím lékařem. Ošetřující lékař ve většině případů nemá dostatečné zkušenosti ke stanovení výše bolestného ani znalosti ohledně bodového systému Metodiky. Může tak dojít k drobným chybám, jako je vynechání nějaké položky nebo špatné zařazení, což ale v důsledku vede ke krácení finančního odškodnění.

nehoda motorkáře

Namísto využití formulářů pojišťovny doporučujeme nechat si vypracovat odborný znalecký posudek. Znalci z oboru stanovení nemateriální újmy na zdraví jsou specializovaní na stanovení výše bolestného. Odborní znalci poskytují větší záruku, že nedojde k pochybení a ke krácení odškodnění.

Pro naše klientky vždy zajistíme a také uhradím posudek na hodnocení bolestného.

Další formy odškodnění zraněného motocyklisty

Existuje hned několik dalších forem odškodnění. Jaká náhrada se uplatní, však závisí na individuálních okolnostech každého případu, ne vždy má poškozený nárok na všechny níže zmíněné. Mezi další často uplatňované náhrady vedle bolestného patří například:

 • Ušlý výdělek nebo renta = ušlé příjmy kvůli pracovní neschopnosti zapříčiněné nehodou.
 • Cestovné = náklady za cesty do nemocnic a jiných zdravotnických zařízení.
 • Náklady léčení = zpravidla náklady za léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapie (je potřeba uschovat účtenky).
 • Náklady péče = náklady vynaložené třetí osobou na péči o poškozeného.
 • Ztížení společenského uplatnění = odškodnění trvalých následků.

Odškodnění při smrtelné nehodě na motorce

Pokud srážka motocyklu s autem způsobí smrt, pak odškodnění mohou žádat pozůstalí. Zde se typy náhrad výrazně liší od odškodnění nehod se zraněním. Mezi hlavní náhrady pro pozůstalé patří:

 • Odškodnění duševních útrap pro nejbližší osoby.
 • Celkové náklady pohřbu (květiny, smuteční hostina, pohřební služba, náhrobní kámen apod.)
 • Náklady na výživu pozůstalých v případě závislosti na zemřelém.

I v pozůstalostních věcech je nutné posuzovat každý případ samostatně. Náhrady jsou specifické a pozůstalí na ně mají nárok jen za určitých okolností.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Doporučení a rady z naší právnické praxe

Rady a tipy od právníků z odškodňovací praxe:

Řešit včas

Neodkládejte začátek procesu odškodnění. Čím dřív po nehodě začnete, tím lépe.

Formulář na bolestné

Nevyužívejte formuláře od pojišťovny. Pokud jsou chybně vyplněné, vedou ke krácení odškodnění.

Znalecký posudek

Nechte si vypracovat znalecký posudek na stanovení bolestného a trvalých následků. 

Účtenky za léky

Pokud chcete získat náhradu za léky, je nutné si uschovat účtenky jako důkaz o jejich nákupu.

Lékařské zprávy

K získání odškodnění je nutné poskytnout pojišťovně všechny lékařské zprávy k prokázání rozsahu a závažnosti zranění.

Právní pomoc se získáním odškodnění

Potřebujete pomoct ze získáním odškodnění? Neváhejte se na nás obrátit. Vymáhání odškodnění u smrtelných dopravních nehod nebo nehod se zraněním je naší specializací.

Řídíme se těmito zásadami pro oběti autonehod:

 • Konzultace a předběžné posouzení případu je zdarma.
 • Neplatíte nás od hodiny. Naší odměnou je procentuální podíl (5-10 %) z vymoženého odškodnění.
 • U nezletilých klientů není účtovaná žádná podílová odměna (odměnu za naši práci v tomto případě uhradí pojišťovna).
 • Pokud nezískáme žádné odškodnění, neúčtujeme vám ani žádnou odměnu.
 • Pro naše klienty zajistíme a uhradíme znalecký posudek ke stanovení bolestného a ztížení společenského uplatnění.
 • Můžete s námi komunikovat online z pohodlí domova.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies