Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění duševních útrap v roce 2024

Odškodnění duševních útrap 2024

Přišli jste z důvodu dopravní nehody o blízkého člověka, který nehodu výlučně nezavinil? Víte, že máte právo na odškodnění duševních útrap? V našem článku vám poskytneme ucelený přehled informací, které vysvětlí právní stránku řešení odškodnění duševních útrap a trestního řízení vůči viníkovi nehody.

Dopravní nehoda se smrtelným zraněním

Pokud si dopravní nehoda vyžádá život, je nejdůležitější nejprve zjistit, kdo je viníkem takové nehody. Rodina oběti, která nehodu výlučně nezavinila, může následně podniknout určité právní kroky k odškodnění duševních útrap. Viníkovi nehody se smrtí je poté nejčastěji kladeno za vinu usmrcení z nedbalosti.

Odškodnění duševních útrap je poskytováno zpravidla nejbližším příbuzným:

 • rodičům,
 • dětem,
 • manželi/manželce,
 • vnukům
 • apod.

Je ale možné získat odškodnění také pro vzdálenější příbuzenstvo.

Naše právní pomoc v této oblasti především zahrnuje:

 • Komunikaci s pojišťovnou vozidla viníka nehody, uplatňování náhrad a jejich vymáhání
 • Zastupování rodiny v trestním řízení proti viníkovi autonehody
 • Pokud je to potřeba, pak také zůstáváme ve spojení s daným viníkem, nejčastěji z důvodu poskytnutí finanční kompenzace nad rámec odškodnění od pojišťovny

Nevíte si rady při řešení odškodnění duševních útrap nebo souvisejícího trestního řízení vůči viníkovi nehody? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem, kterou můžeme realizovat e-mailem, telefonicky nebo osobně:

Jak získat odškodnění duševních útrap

Náhrady odškodnění pro pozůstalé se uplatňují primárně u pojišťovny vozidla viníka autonehody z povinného ručení. Druhou možností je přistoupení k vymáhání odškodnění přímo od viníka.

TIP od právníka: Z naší praxe doporučujeme postupovat v souladu s variantou odškodnění od pojišťovny. Je to řešení jednodušší, rychlejší a přehlednější. Viník nehody totiž stejně dokumentaci a uplatnění odškodnění přeposílá svojí pojišťovně k vyřešení.

V případě, že se viník rozhodne pro poskytnutí finanční kompenzace nad rámec stanoveného odškodnění od pojišťovny, doporučujeme s ním sepsat dohodu. Jednotlivá ustanovení dohody jasně určí, že poskytnutá náhrada od viníka se nezapočítává do odškodnění vyplacené pojišťovnou.

V opačném případě by pojišťovna mohla své plnění o takové částky ponížit. Bez sepisu dohody zbytečně pozůstalí riskují, že odškodnění duševních útrap bude poníženo o kompenzaci poskytnutou viníkem nehody.

Pozůstalí po oběti dopravní nehody jsou často přesvědčeni, že musí uplatnit odškodnění duševních útrap do trestního řízení vůči viníkovi nehody, jinak jim odškodnění „propadne“. Často jsou také přesvědčováni odpovědným komisařem od policie, že je nutné vyčíslit a uplatnit náhradu duševních útrap do trestního řízení. Tato informace je však nesprávná.

Odškodnění duševních útrap se primárně řeší s pojišťovnou vozidla viníka nehody, kdy přihlášení do trestního řízení je možností, nikoliv povinností pozůstalého. Vždy záleží na okolnostech konkrétního případu, zda je nutné a vhodné přihlásit také odškodnění duševních útrap do trestního řízení.

Co řeší pozůstalí po oběti autonehody z právního hlediska? Právní rady a tipy naleznete v našem videu:

Odškodnění duševních útrap v roce 2024

Právní základ odškodnění duševních útrap nalezneme v občanském zákoníku. Výše odškodnění závisí na spoustě faktorů. Právní otázka ohledně výše odškodnění duševních útrap se neustále formuje pomocí rozhodovací praxe soudů.

Nejbližším příbuzným běžně připadají částky duševních útrap ve výši od 500 000 Kč až do 1 000 000 Kč. U vzdálenějších příbuzných se bude jednat o nižší odškodnění. Právo na náhradu duševních útrap při ztrátě blízkého se prokazuje na základě dobrých a fungujících vztahů za života oběti, což se nejčastěji dokládá čestných prohlášením a fotodokumentací.

Odškodnění duševních útrap je však složitá právní disciplína, kdy je nutné předložit potřebnou dokumentaci a argumentaci pojišťovně k získání co nejvyššího odškodnění.

Pokud si nevíte rady se získáním tohoto odškodnění, kontaktujte nás nezávazně ke konzultaci zdarma, kde vám poskytneme potřebné informace.

Odškodnění duševních útrap

Na jaké náhrady máte dále právo

Vedle náhrady za duševní útrapy lze u pojišťovny uplatnit také majetkovou újmu, a to odškodnění nákladů pohřbu. Pojišťovna hradí náklady pohřbu v běžné výši, proplácí například poplatky hřbitovní správě, náklady hostiny, pronájem hrobového nebo urnového místa.

ČTĚTE TAKÉ článek Odškodnění pozůstalých: Právo na úhradu nákladů pohřbu.

Další náhradou, která může připadat v úvahu, jsou náklady na výživu pozůstalého. Může je obvykle žádat manžel/manželka a nezletilé dítě, které zesnulý v době smrti vyživoval či vůči němu měl vyživovací povinnost.  Výsledná částka poskytovaná pozůstalému na jeho výživu se rovná rozdílu mezi sirotčím/vdovským důchodem a tím, co by měl, nebo mohl poskytovat zemřelý, pokud by při dopravní nehodě nezemřel.

Pozor na trestní řízení vůči viníkovi nehody

Při dopravní nehodě se smrtelnými zraněními je proti viníkovi zahájeno obvykle trestní stíhání pro usmrcení z nedbalosti v souladu s trestním zákoníkem a trestním řádem. Vydání tohoto usnesení policejním orgánem je důležité z pohledu odškodnění. Pojišťovna má totiž do jisté míry jistotu, že odškodnění může vyplatit. Při autonehodách s nejasným průběhem pojišťovna vyčkává až do rozhodnutí trestního soudu a jeho nabytí právní moci.

ČTĚTE TAKÉ článek Na co mám nárok z povinného ručení při zranění nebo úmrtí.

Trestní řízení vyžaduje, aby pozůstalí byli aktivní a věnovali procesu náležitou pozornost. Řešení tak složité životní situace může být stresující a postup před veřejnými orgány složitý. Je proto vhodné nechat se zastoupit zmocněncem, který bude hájit vaše právo na odškodnění a spravedlivý proces. Zmocněnec se následně může:

 • účastnit výslechu obviněného nebo svědků,
 • nahlížet do trestního spisu
 • a účastnit se hlavního líčení u trestního soudu.

ČTĚTE TAKÉ článek Usmrcení z nedbalosti u dopravní nehody a právo na odškodnění.

Řešení dopravních nehod

Je nutné se soudit k získání odškodnění?

Pozůstalí si často myslí, že jediná cesta k odškodnění po ztrátě blízkého vede skrze soudní řízení. Tato představa je ale mylná.

Odškodnění je jednodušší vymáhat prostřednictvím mimosoudního procesu s pojišťovnou. Předejde se tak dlouhým měsícům nebo rokům soudních sporů.

Vše závisí na konkrétním posouzení případu pojišťovnou, z naší praxe však víme, že mimosoudní jednání lze často úspěšně vyřešit na základě kvalitní právní argumentace a důkazů.

Kolik stojí naše právní pomoc

Pozůstalým zajišťujeme komplexní právní pomoc, která zahrnuje:

 • odškodnění duševních útrap,
 • dalších souvisejících náhrad
 • a dále zastoupení v přidruženém trestním řízení.

První konzultace vaší životní situace je vždy zdarma. Fungujeme na základě zásady „žádná výhra, žádná odměna“. To jinými slovy znamená, že pokud se nám nepodaří vymoci žádné odškodnění, neúčtujeme si odměnu za naši práci. Odměna za odškodnění se pohybuje mezi 4 a 8 %. Nezletilé pozůstalé zastupujeme bez podílové odměny.

právníci - odškodnění duševních útrap po dopravní nehodě

Právní pomoc pozůstalým

Ztratili jste blízkou osobu při dopravní nehodě a nevíte si rady? Chcete řešit odškodnění, které vám se ztrátou vzniklo? Jsme tu pro vás v této obtížné životní situaci. Obraťte se na nás prostřednictvím telefonu, nebo e-mailu. Právní pomoc poskytujeme vždy za předem vám známých podmínek, odborně a s náležitou empatií.  

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies