Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění duševních útrap v roce 2023

odškodnění duševních útrap

Ztratili jste blízkého člověka následkem autonehody, kterou nezavinil? Přejete si vymáhat odškodnění duševních útrap? Poradíme, jak na právní pomoc pozůstalým po oběti autonehody.

Autonehoda s následkem smrti

Odškodnění duševních útrap lze získat zpravidla v případech, kdy zemřelý nebyl určen výlučným viníkem nehody. Pro pozůstalé je zásadní zjistit, kdo byl určen viníkem autonehody. Pokud následkem havárie někdo zemře, je viník nehody většinou trestně stíhán pro usmrcení z nedbalosti. Odškodnění můžou obvykle žádat nejbližší příbuzní zemřelého (rodiče, manžel, manželka, děti, vnuci atd.).

Pro pozůstalé poskytujeme následující právní pomoc:

  • vymáhání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody;
  • zastoupení pozůstalých v trestním řízení vůči viníkovi nehody;
  • případná komunikace s viníkem nehody, pokud bude chtít poskytnout pozůstalým finanční náhradu nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Odškodnění lze uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení nebo přímo u viníka nehody. Doporučujeme žádat odškodnění po pojišťovně, protože se jedná o praktičtější a rychlejší způsob řešení.

Viník nehody může nabídnout pozůstalým finanční kompenzaci na rámec odškodnění, aby částečně odčinil smrt jejich příbuzného. V takové situaci doporučujeme uzavřít s viníkem nehody písemnou dohodu, která stanoví, že finanční náhrada je poskytnuta nad rámec odškodnění z povinného ručení. V opačném případě by mohla pojišťovna započíst kompenzaci od viníka na odškodnění duševních útrap z povinného ručení.

Nevíte si rady při řešení této životní situace? Obětem při smrtelných autonehodách poskytuje naše advokátní kancelář konzultace zdarma. Konzultaci poskytne specializovaný a zkušený právník, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně.

odškodnění za smrt blízké osoby

Výše odškodnění duševních útrap

Právo na odškodnění duševních útrap je zakotveno v občanském zákoníku. Výše odškodnění duševních útrap se neustále vyvíjí a závisí na rozhodovací praxi soudů. Nejbližším příbuzným je zpravidla přiznávané odškodnění ve výši od 500.000 Kč až do 1.000.000 Kč. Vzdálenějším příbuzným zemřelého bývají přiznávány nižší částky. Předpokladem pro získání odškodnění jsou dobré rodinné vztahy, které se prokazují například čestným prohlášením.

Jaké náhrady další lze žádat

Pozůstalí nemají právo pouze na odškodnění duševních útrap, ale mohou rovněž uplatňovat odškodnění nákladů pohřbu a náklady na výživu pozůstalého. Pojišťovna hradí náklady pohřbu v běžné výši, proplácí například poplatky hřbitovní správě, náklady hostiny, pronájem hrobového nebo urnového místa.

Žádat proplacení nákladů na výživu obvykle může manžel/manželka a nezletilé děti zemřelého, kterým zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Výpočet odškodnění vychází z rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení a tím, co by poškozený pravděpodobně mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by nezemřel. 

Pozor na trestní řízení

Pro získání odškodnění duševních útrap je důležité věnovat náležitou pozornost trestnímu řízení. Pojišťovna vozidla viníka nehody zpravidla vyčkává na vydání usnesení o zahájení trestního stíhání a až poté vyplácí odškodnění pozůstalým. Ve sporných případech pojišťovna poskytuje odškodnění až po právní moci rozsudku trestního soudu.

Pokud pozůstalí nechtějí hájit svá práva sami, mohou se nechat zastoupit zmocněncem, který se bude aktivně zajímat o stav řízení. Zmocněnec se může účastnit výslechu obviněného řidiče a případných svědků, předkládat důkazy, nahlížet do trestního spisu a zastupovat poškozené u hlavního líčení.

Lze získat odškodnění mimosoudně?

Pozůstalí se často mylně domnívají, že odškodnění je možno získat pouze soudním sporem. Většina našich klientů si přeje odškodnění získat mimosoudně od pojišťovny vozidla viníka nehody, aby nemuseli absolvovat dlouhotrvající soudní spor. Vždy záleží na individuálním případu, zda pojišťovna poskytne odškodnění mimosoudně. Z naší zkušenosti však vyplývá, že odškodnění lze získat mimosoudně při předložení správné právní argumentace a důkazů.

Jaká je cena právní pomoci?

Poškozeným poskytujeme komplexní právní pomoc (vymožení odškodnění od pojišťovny a zastoupení v trestním řízení). První konzultace je nezávazná a poskytujeme ji vždy zdarma. Řídíme se zásadou „žádná výhra, žádná odměna“. Pokud nezískáme žádné odškodnění, nic nám nehradíte. Obvykle máme u pozůstalostních případů podílovou odměnu ve výši 5–8 % z vymoženého odškodnění. Nic neplatíte předem, odměna je hrazena až po poskytnutí odškodnění pojišťovnou. Nezletilé pozůstalé zastupujeme bez nároku na podílovou odměnu.

odškodnění duševních útrap
JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc pozůstalým

Přišli jste o blízkou osobu při autonehodě a chcete získat odškodnění? Můžete nás nezávazně kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Právní pomoc poskytujeme rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies