Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Usmrcení z nedbalosti u dopravní nehody a právo na odškodnění

usmrcení z nedbalosti

Řešíte usmrcení z nedbalosti při autonehodě a právo na odškodnění pozůstalých? Poradíme v tomto článku.

Usmrcení z nedbalosti u dopravní nehody

Po tragické autonehodě s následkem smrti, je nezbytné stanovit, kdo je za nehodu odpovědný. Pokud zesnulý nebyl jednoznačně označen za viníka nehody, jsou pozůstalí oprávněni požadovat zpravidla odškodnění. Toto odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě lze uplatnit buď přímo od viníka nehody nebo u pojišťovny vozidla viníka nehody na základě povinného ručení.

Rychlejším a praktičtějším řešením je při usmrcení z nedbalosti u dopravní nehody požadovat odškodnění přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Jsme specializovaná advokátní kancelář, která poskytuje pozůstalým komplexní právní pomoc při:

  • Vymáhání finanční kompenzace odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody.
  • Zastupování poškozených v trestním řízení proti viníkovi nehody.
  • Případné komunikaci s viníkem nehody ohledně finančních nároků, které přesahují rámec odškodnění z povinného ručení.

Nevíte si rady ve spleti paragrafů? Objednejte se na konzultaci zdarma s naším právníkem:

Jaký hrozí trest viníkovi nehody

Na českých silnicích každoročně dochází k tragickým nehodám, při kterých zbytečně umírají lidé. Řidičům, kteří jsou obviněni z trestného činu usmrcení z nedbalosti, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho až do šesti let. Pokud řidič při nehodě výrazně porušil pravidla silničního provozu, může být potrestán trestem odnětí svobody v rozmezí od dvou let do osmi let.

Při určování výše trestu bere soud v úvahu, zda byla daná havárie prvním trestným činem řidiče, zda byl řidič pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo zda se jednalo o agresivní nezodpovědnou jízdu.

Obvykle je udělen podmíněný trest odnětí svobody společně se zákazem řízení. Každý případ je však individuální.

Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k odškodnění pozůstalých po autonehodě:

Jak se řeší odškodnění pozůstalých

Pozůstalí po obětech dopravních nehod mají právo na odškodnění za duševní útrapy, náklady spojené s pohřbem a náklady na výživu. Právo na odškodnění duševních útrap pozůstalým zpravidla náleží v případě, že zemřelý nebyl určen jako výlučný viník nehody. Odškodnění duševních úprav je náhradou nemajetkové újmy, která je primárně určena nejbližším příbuzným zemřelého, jako jsou děti, rodiče, manžel/ka, nebo vnuci. Výše finanční kompenzace je však určena podle rozhodovací praxe soudů.

V letošním roce se obvyklá výše náhrady duševních útrap pro nejbližší příbuzné (rodiče, manžel/ka, partner/ka, děti) pohybuje mezi 500.000 Kč a 1.000.000 Kč pro každého pozůstalého. Odškodnění žádají také vzdálenější příbuzní, ale obvykle bývá nižší a je podmíněno fungujícími a vřelými rodinnými vztahy. Náhrada duševních útrap je často nejvyšší formou odškodnění v rámci náhrad pro pozůstalé po dopravní nehodě.

Usmrcení z nedbalosti u dopravní nehody zpravidla představuje proces zajištění odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Náklady pohřbu a náhrada na výživu pozůstalým

Náklady pohřbu mohou zahrnovat pomník, poplatky hřbitovní správě, smuteční hostinu, pronájem hrobového místa a další běžné náležitosti pohřbu, které jsou rovněž součástí odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě.

Náhrada nákladů na výživu přísluší těm pozůstalým, kterým zemřelý poskytoval nebo měl povinnost poskytovat výživu, jako jsou obvykle nezletilé děti nebo manžel/ka.

Usmrcení z nedbalosti při autonehodě představuje pro pozůstalé složitý proces zajištění všech oprávněných náhrad odškodnění, kdy hlavní protistranou při zajištění odškodnění je pojišťovna vozidla viníka nehody.

usmrcení z nedbalosti

Význam trestního řízení

Pro účinné zajištění spravedlivého odškodnění pro pozůstalé je klíčové pečlivě sledovat trestní řízení související s dopravní nehodou. Pojišťovny jsou v těchto situacích obvykle opatrné a vyčkávají na výsledky trestního řízení k poskytnutí odškodnění. Bez jednoznačného určení viníka nehody se pojišťovny často zdráhají vyplácet odškodnění do zahájení trestního stíhání nebo někdy až do vydání pravomocného rozsudku.

Pozůstalí mají v rámci trestního řízení právo na zastoupení právníkem v pozici zmocněnce, který může být přítomen při výsleších, může nahlížet do soudního spisu, může předkládat důkazy a zastupovat pozůstalé u soudu. Právní zastoupení je často vhodné pro efektivní prosazování práv a zajištění náležitého odškodnění.

Pozůstalí po oběti autonehody obdrží obvykle od policie písemné poučení, na jehož závěru mají vyčíslit náhradu škody. Oběti autonehod se tak často mylně domnívají, že aby získali odškodnění nebo jejich odškodnění „nepropadlo“, tak musí učinit přihlášení náhrady škody do trestního řízení s přesným vyčíslením. Přihlášení náhrady škody do trestního řízení není podmínkou k získání odškodnění.

Pozůstalí můžou (nemusí) uplatnit náhradu škody do trestního řízení, avšak konečným poskytovatelem odškodnění je zásadně pojišťovna vozidla viníka nehody. V některých individuálních případech je také vhodné uplatnit náhradu škody do trestní řízení vůči viníkovi nehody, avšak tento postup je opět na zvážení.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Potřebujete specializovanou právní pomoc po tragické dopravní nehodě? Naše kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o. se specializuje na případy odškodnění po dopravních nehodách.

Jakým způsobem postupujeme? Na začátku každé spolupráce nabízíme bezplatnou konzultaci. Během této schůzky důkladně prozkoumáme všechny aspekty vaší situace, abychom posoudili vaše šance na úspěch ve vymáhání odškodnění. Tato počáteční konzultace je klíčová, neboť vám poskytuje jasnou představu o potenciálních možnostech a strategiích v řízení o odškodnění a domluvě na zastoupení v trestním řízení.

Právní pomoc pozůstalým poskytujeme dle těchto zásad:

  • Konzultace a individuální posouzení je vždy zdarma;
  • Řídíme se zásadou „žádné odškodnění, žádná odměna“ – pokud nevymůžeme žádné odškodnění, nic nám nehradíte;
  • Komunikujeme s pojišťovnou vozidla viníka nehody k získání odškodnění všech náhrad v maximální výši;
  • Poskytujeme také zastoupení v trestním řízení vůči viníkovi nehody;
  • Naše podílová odměna je hrazena až ze získaného odškodnění, obvykle je ve výši 5–8 procent z vymoženého odškodnění pro pozůstalé. Nezletilé zastupujeme bez nároku na podílovou odměnu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies