Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2023

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022

Přišli jste o blízkou osobu, která zemřela při nezaviněné dopravní nehodě? Jako pozůstalí po zemřelé osobě máte nejspíše právo na odškodnění duševních útrap a dalších náhrad. Poradíme, jak na odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v letošním roce.

Autonehoda s následkem smrti

U dopravní nehody s následkem smrti je nejprve potřebné stanovit viníka nehody. Pokud zesnulý nebyl určen výlučným viníkem nehody, mohou pozůstalí zpravidla žádat odškodnění. Vymáhat odškodnění lze přímo po viníkovi nehody nebo pojišťovně vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

Praktičtější a rychlejší řešení odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je řešit odškodnění přímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody.

Právní pomoc pozůstalým pro oběti autonehody lze rozdělit na tyto činnosti:

  • vymáhání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody;
  • zastoupení poškozených v trestním řízení vůči viníkovi nehody;
  • případná komunikace s viníkem dopravní nehody při řešení finanční kompenzace nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů? Využijte konzultaci zdarma s naším specializovaným právníkem:

Duševní útrapy pozůstalých

Právo na odškodnění duševních útrap obvykle náleží pozůstalým, pokud nebyl zemřelý určen výlučným viníkem dopravní nehody, při které zahynul. Odškodnění duševních útrap patří mezi náhrady nemajetkové újmy a náleží zejména nejbližším příbuzným zemřelého (děti, rodiče, manžel, manželka, vnuci). Odškodnění duševních útrap zakotvuje občanský zákoník, ale výše finanční kompenzace při autonehodě vychází z rozhodovací praxe soudů.

V letošním roce je obvyklá výše náhrady duševních útrap při mimosoudním vymožení u nejbližších příbuzných (rodiče, manžel, manželka, partner, děti) ve výši 500.000 Kč až 1.000.000 Kč pro každého pozůstalého.

Odškodnění duševních útrap lze vymáhat také u vzdálenějších příbuzných, ale vymožené odškodnění bývá nižší. Podmínkou pro získání odškodnění jsou obvykle fungující rodinné vztahy.

V rámci odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je náhrada duševních útrap obvykle nejvyšší náhradou.

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k tématu odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě:

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2023

Pozůstalým nevznikne po autonehodě “pouze” právo na odškodnění duševních útrap, ale mohou také žádat proplacení nákladů pohřbu a náklady na výživu pozůstalého.

Náhrada nákladů pohřbu zahrnuje odškodnění obvyklých nákladů, které pozůstalým vznikly v souvislosti s vypravením pohřbu. Náklady pohřbu představují zřízení pomníku, poplatky hřbitovní správě, smuteční hostinu, pronájem hrobového nebo urnového místa aj.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalého náleží pozůstalým, kterým zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Tuto náhradu obvykle žádají nezletilé děti zemřelého nebo manžel/manželka zemřelého. Výpočet této náhrady je stanoven jako rozdíl mezi dávkami důchodového zabezpečení a tím, co by zemřelý pozůstalým na těchto nákladech s největší pravděpodobností poskytoval, pokud by tragicky nezahynul. Odškodnění lze přiznat i jiné osobě, které zemřelý poskytoval příspěvek na výživné, přestože k tomu nebyl ze zákona povinen.

Odškodné po dopravní nehodě

Význam trestního řízení

Pro získání odpovídajícího odškodnění doporučujeme věnovat náležitou pozornost trestnímu řízení. Pojišťovna aktivně sleduje průběh trestního řízení a dokud není jednoznačně prokázáno, kdo je viníkem dopravní nehody, většinou neposkytuje žádné odškodnění. Pojišťovna vozidla viníka autonehody zpravidla neposkytne odškodnění, dokud není vydáno alespoň usnesení o zahájení trestního stíhání. Ve sporných případech pojišťovna poskytuje odškodnění až poté, co obdrží pravomocný rozsudek trestního soudu.

Pozůstalým náleží v trestním řízení řada práv, kdy se mohou nechat zastoupit zmocněncem, který jejich práva prosazuje. Zmocněnec pozůstalých se může účastnit výslechu obviněného řidiče, nahlížet do spisu, předkládat důkazy a zastupovat pozůstalé u hlavního líčení před trestním soudem.

odškodnění za smrt blízké osoby

Odškodnění můžete získat mimosoudně

Většina našich klientů si přeje získat odškodnění mimosoudně od pojišťovny vozidla viníka nehody a nepřejí si autonehodu připomínat u soudu. Z naší praxe vyplývá, že většinu případů lze vyřešit mimosoudně bez nutnosti soudního sporu, pokud nehrozí promlčení. Každý případ je nezbytné posoudit individuálně a většinou pouze ve sporných případech se odškodnění řeší soudním sporem.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2023

Právní pomoc: Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2023

Přišli jste o blízkou osobu při smrtelné dopravní nehodě a přejete si získat odškodnění? Můžete se na nás nezávazně obrátit, právní pomoc poskytujeme dle těchto principů:

  • konzultace a individuální posouzení je vždy zdarma;
  • řídíme se zásadou „žádné odškodnění, žádná odměna“ – pokud nevymůžeme žádné odškodnění, nic nám nehradíte;
  • komunikujeme s pojišťovnou vozidla viníka nehody k získání odškodnění všech náhrad v maximální výši;
  • poskytujeme také zastoupení v trestním řízení vůči viníkovi nehody;
  • naše podílová odměna je hrazena až ze získaného odškodnění, obvykle je ve výši 5–8 procent z vymoženého odškodnění pro pozůstalé. Nezletilé zastupujeme bez nároku na podílovou odměnu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies