Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění za smrt blízké osoby při autonehodě

odškodnění za smrt blízké osoby

Řešíte získání odškodnění za smrt blízké osoby při autonehodě? Poradíme rychle v tomto článku.

Dopravní nehoda s následkem smrti

Odškodnění za smrt blízké osoby při autonehodě lze získat obvykle v případech, kdy zemřelý výlučně nezavinil dopravní nehodu. Pro osoby blízké po zemřelém následkem autonehody je tedy podstatné zjistit, kdo byl výlučným viníkem autonehody. Pokud nastane dopravní nehoda s následkem smrti je obvykle viník nehody trestně stíhán pro usmrcení z nedbalosti.

Nevíte si rady s řešením odškodnění nebo šetřením autonehody policií? Poskytujeme konzultaci zdarma s advokátem pro osoby blízké po zemřelém následkem dopravní nehody. Konzultaci lze realizovat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Dopravní nehoda s následkem smrti vyplácení

Kde a kdy uplatnit odškodnění

Odškodnění pro pozůstalé po autonehodě lze žádat přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Právo obracet se přímo na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odškodnění pro pozůstalé lze uplatnit obvykle po zahájení trestního stíhání viníka nehody, kdy mají pozůstalí k dispozici již rozhodnutí policie o nehodovém ději a určení viníka nehody. Každý případ je však individuální a je nutné stanovit správný postup.

Pozůstalí jsou často zmateni, zda musí v nějaké lhůtě uplatnit odškodnění vůči viníkovi nehody v trestním řízení. Pozůstalí (přestože jim je tak mnohokrát tvrzeno policisty) nemusí odškodnění uplatňovat do trestního řízení. Primárně se totiž odškodnění za smrt blízké osoby řeší s pojišťovnou vozidla viníka nehody. Uplatnění náhrady pro pozůstalé v trestním řízení je individuální a někdy je vhodné jej využít a někdy nikoliv. Pokud si nejste jisti postupem, kontaktujte nás ke konzultaci zdarma.

Odškodnění za smrt blízké osoby: Co lze uplatnit k odškodnění

Odškodnění za smrt blízké osoby při autonehodě obvykle představuje řešení těchto finančních kompenzací:

Odškodnění duševních útrap
Náhrada duševních útrap představuje obvykle hlavní odškodnění za smrt blízké osoby. Při mimosoudním vymožení se částka u nejbližších příbuzných obvykle pohybuje ve výši od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč. U vzdálenějších příbuzných bývá přiznaná částka nižší.

S ohledem na výši odškodnění duševních útrap při autonehodě je o tuto částku potřeba s pojišťovnou „bojovat“ a předložit veškeré potřebné důkazy a právní argumentaci k získání co nejvyššího odškodnění pro pozůstalé.

Úhrada nákladů na pohřeb
Pokud náklady na pohřeb hradil někdo z pozůstalých, má právo požadovat jejich proplacení od pojišťovny vozidla viníka nehody. Mohou být vyžádány typické náklady na pohřeb, jako jsou například hřbitovní poplatek, pronájem hrobu, smuteční hostina a podobně.

Výživa pro pozůstalé
Pokud byl pozůstalý odkázán na výživu zemřelého, může žádat odškodnění nákladů na výživu. Náhrada náleží pozůstalému, kterému zemřelý poskytoval výživu. Přiznaná částka zahrnuje rozdíl mezi dávkami důchodového zabezpečení a tím, co by zemřelý podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho úmrtí nedošlo. Právo žádat odškodnění vyplývá z občanského zákoníku, ale je nutné každý případ individuálně posoudit a zjistit, zda právo na výživné trvalo v okamžiku smrti.

 

odškodnění za smrt blízké osoby

Odškodnění pozůstalých lze získat mimosoudně

Odškodnění za smrt blízké osoby při autonehodě lze získat často mimosoudně, kdy se setkáváme s mýtem mezi pozůstalými, že odškodnění lze získat pouze soudním sporem.

Při předložení správné právní argumentace a důkazů lze odškodnění pro pozůstalé získat také mimosoudně od pojišťovny vozidla viníka nehody, pokud nehrozí promlčení náhrad.

Pozor na trestní řízení

Podstatný význam při řešení odškodnění má trestní řízení, kdy případné stanovení spoluodpovědnosti zemřelého za autonehodu, obvykle způsobí krácení odškodnění. Proto lze doporučit pozůstalým být aktivní a zajímat se o stav trestního řízení. Pozůstalí se mohou nechat zastoupit zmocněncem, který má řadu práv k uplatnění v trestním řízení (může se účastnit výslechu obviněného řidiče, nahlížet do spisu, účastnit se hlavního líčení u trestního soudu, atd.).

Řešení odškodnění za smrt blízké osoby při dopravní nehodě vyžaduje tedy určitou míru aktivity v trestním řízení, protože pro pojišťovnu vozidla viníka nehody, která má plnit odškodnění, jsou výsledky trestního řízení důležité.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc pozůstalým: Odškodnění za smrt blízké osoby

Potřebujete právní pomoc při smrtelné autonehodě? Jsme specializovaná advokátní kancelář, kdy právní pomoc pozůstalým poskytujeme dle těchto zásad:

  • pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nic nehradíte;
  • zajistíme jednání s pojišťovnou vozidla viníka nehody k vymáhání odškodnění veškerých možných náhrad v maximální výši;
  • můžeme pozůstalé také zastoupit v trestním řízení vůči viníkovi nehody;
  • naše odměna je hrazena až z vymoženého odškodnění a je zpravidla ve výši 5 – 8 procent z vymoženého odškodnění. Nezletilé pozůstalé zastupujeme obvykle bez nároku na podílovou odměnu;
  • prvotní konzultace a posouzení je vždy zdarma.

Nezávazně nás kontaktujte k rychlé právní pomoci.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies