Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Dopravní nehoda se zraněním a právo na odškodnění újmy na zdraví

Dopravní nehoda se zraněním představuje nepříjemnou životní událost pro poškozeného. Jaké odškodnění lze žádat za zranění při autonehodě?

Trestný čin nebo přestupek?

Dopravní nehoda se zraněním a závažnost samotného zranění zpravidla stanovuje, za bude autonehoda a odpovědnost viníka nehody posuzována v přestupkovém nebo trestním řízení. Při vážné újmě na zdraví je obvykle viník nehody trestně stíhán pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Poškozenému lze doporučit být aktivní a předložit policii lékařské zprávy a kopii pracovní neschopnosti, aby byla závažnost újmy na zdraví řádně prověřena, jelikož je obvykle ustanoven znalec k posouzení zranění v souvislosti s dopravní nehodou.

V rámci šetření autonehody v trestním řízení doporučujeme poškozenému vyhledat právní pomoc zmocněnce poškozeného, kterému trestní řád poskytuje řadu práv. Dle našich poskytovaných právních služeb obvykle zastupujeme poškozené jako zmocněnci v trestním řízení.

 

Právo na odškodnění újmy na zdraví

Poškozený dopravní nehodou se zraněním, který není viníkem autonehody, může uplatňovat odškodnění újmy na zdraví u pojišťovny vozidla viníka nehody.

V rámci odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě stanovuje občanský zákoník tento okruh náhrad:

  • bolestné,
  • trvalé zdravotní následky (odborně ztížení společenského uplatnění),
  • další případná nemajetková újma,
  • ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti,
  • náklady spojené s péčí o zdraví (medikamenty, regulační poplatky, cestovné, náklady péče a zdravotnických pomůcek, atd.),
  • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta),
  • náhrada za bezplatně poskytované práce.

Oběť dopravní nehody není oprávněna automaticky žádat veškeré tyto náhrady, protože je nutné zkoumat každý případ individuálně a uplatňovat pouze náhrady, které jsou přípustné u konkrétního případu.

Chci odškodnění po autonehodě

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies