Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění po autonehodě uplatňujte přímo u pojišťovny viníka nehody

Utrpěli jste újmu na zdraví při dopravní nehodě a nyní řešíte, zda uplatnit odškodnění přímo u viníka nehody nebo pojistitele vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda?

Řada poškozených si nepřeje v rámci odškodnění újmy na zdraví uplatňovat náhrady přímo vůči viníkovi nehody z různých osobních důvodů. Poškozený se však nemusí nikterak obávat řešit odškodnění újmy na zdraví přímo s pojistitelem vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vymezuje totiž právo poškozeného k uplatnění svého nároku u příslušného pojistitele.

Z naší odškodňovací praxe také vyplývá zkušenost, že řešení odškodnění újmy na zdraví přímo s pojistitelem vozidla je naopak efektivnější a rychlejší k poskytnutí odškodnění než uplatnění odškodnění újmy na zdraví u viníka nehody.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies