Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění nákladů léčby při dopravní nehodě

Může poškozený dopravní nehodou žádat odškodnění nákladů léčení?

Poškozený může uplatňovat k odškodnění účelně vynaložené náklady spojené  s péčí o jeho zdraví, osobu nebo jeho domácnost. Mezi typické náklady tak patří uhrazené medikamenty, regulační poplatky, rehabilitace, cestovné do zdravotnických zařízení. V případech vážné újmy na zdraví, kdy je poškozený podstatně omezen v běžných životních aktivitách, lze požadovat k odškodnění náklady na ošetřovatelské služby, zajištění nákupů, úklidu, apod. Každý případ je však nutné posuzovat individuálně.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies