Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Můžete získat rentu po dopravní nehodě?

Kdy máte právo na rentu po dopravní nehodě?

Následkem újmy na zdraví způsobené dopravní nehodou dochází často k výpadku příjmu poškozeného po dobu pracovní neschopnosti. Kdy se však poskytuje odškodnění ušlého výdělku i po skončení pracovní neschopnosti?

Obecně výše peněžitého důchodu (renty) vychází z rozdílu mezi výdělkem poškozeného před vznikem újmy na zdraví a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s připočtením případného invalidního důchodu. Výdělkem se rozumí samozřejmě nejen příjmy ze zaměstnaneckého poměru, ale také příjmy z podnikatelské činnosti. Výpočet renty není snadný, kdy se často využívá služeb kvalifikované účetní nebo znalce z oboru ekonomiky (zejména u výpočtu podnikatelských příjmů).

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies