Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Na jaké odškodnění mám právo při dopravní nehodě?

Na co mám nárok při dopravní nehodě je velmi častým dotazem poškozených dopravní nehodou. Jaké náhrady může uplatňovat poškozený dopravní nehodou?

Počty dopravních nehod jsou stále vysoké a bohužel následky mohou být velmi vážné. Odškodnění po dopravní nehodě lze rozdělit na odškodnění věcné škody na vozidle a odškodnění újmy na zdraví.

V rámci odškodnění věcné škody je řešena oprava vozidla nebo likvidace totální škody na vozidle a související náhrady nákladů za pronájem náhradního vozidla nebo odškodnění tržního rozdílu hodnoty vozidla před dopravní nehodou a po opravě vozidla. V rámci řešení věcné škody lze také řešit škodu na oblečení, mobilních telefonech apod.

Odškodnění újmy na zdraví při dopravní nehodě představuje obvykle odškodnění bolesti, ušlého příjmu nebo zisku, nákladů léčení, cestovného, nákladů péče a trvalých zdravotních následků (odborně ztížení společenského uplatnění).

Hlavní zákony při řešení odškodnění po dopravní nehody jsou občanský zákoníkzákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Velmi významná je také Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví v rámci mimosoudního odškodněni bolesti a trvalých zdravotních následků.

Více informací o odškodnění

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies