Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Odškodnění trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě

Po dopravní nehodě mohou nastat zdravotní obtíže u poškozeného, které se projeví v konečném důsledku jako trvalé zdravotní následky. Jakým způsobem získat odškodnění těchto trvalých následků?

Při odškodnění trvalých následků po dopravní nehodě hovoříme o odškodnění ztížení společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění se vypočetlo před rokem 2014 dle vyhlášky č. 440/2001 Sb., a to na základě součtu bodů jednotlivých položek zdravotních komplikací. Takto bodově stanovené základní odškodnění ztížení společenského uplatnění bylo možné navýšit na základě správné argumentace a předložení důkazů o významných dopadech újmy na zdraví do rodinného, osobního, sociálního, pracovního a kulturního života poškozeného.

Dnes se využívá k určení odškodnění trvalých zdravotních následků Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví vypracovaná Nejvyšším soudem České republiky. Výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění provádí specializovaný znalec v oboru zdravotnictví. S těmito znalci spolupracujeme k získání plného odškodnění újmy na zdraví pro naše klienty.

Chci odškodnění trvalých následků

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies