Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Odškodnění autonehody: Šetření dopravní nehody

Při řešení odškodnění dopravní nehody je často podstatné pro pojišťovnu vozidla viníka nehody, aby bylo ukončeno šetření dopravní nehody. V dnešním článku se blíže zaměření na tuto otázku pro vaši lepší orientaci ve spleti paragrafů.

 

Dopravní nehoda se zraněním: Trestný čin nebo přestupek

Pokud utrpíte dopravní nehodu se zraněním, tak závažnost zranění určuje, zda bude dopravní nehoda šetřena jako trestný čin nebo přestupek. Významné je také určení, jakou důležitou povinnost v silničním provozu porušil viník nehody. Poškozenému lze doporučit být aktivní a předložit policii lékařské zprávy a kopii pracovní neschopnosti, aby byla závažnost újmy na zdraví řádně prověřena.

Dle závažnosti zranění poškozeného autonehodou se odlišuje také trestní řízení. Pokud je újma na zdraví lehkého charakteru, pak se jedná zpravidla o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti a jestliže jsou zranění dopravní nehody vážnější, pak trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

 

Prověřování dopravní nehody

V rámci prověřování dopravní nehody policií jsou obvykle ustanoveni znalci z oboru dopravy k určení nehodového děje a možností účastníků nehody odvrátit autonehodu a z oboru zdravotnictví ke stanovení závažnosti zranění poškozeného.

Poškozenému dopravní nehodou doporučujeme být aktivní a prostudovat tyto znaleckého posudky, jakmile budou k dispozici pro nahlédnutí. Například znalecký posudek z oboru dopravy může stanovit riziko spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj, což způsobí krácení nebo neproplacení odškodnění újmy na zdraví pojišťovnou vozidla viníka nehody.

 

Trestní řízení 

Jestliže je autonehoda šetřena v trestním řízení, pak po fázi prověřování nastává obvykle zahájení trestního stíhání viníka nehody (fáze vyšetřování). Tato fáze je většinou u dopravních nehod ukončena podmíněným zastavením trestního stíhání viníka nehody nebo podáním obžaloby k trestnímu soudu. Trestní soud následně zpravidla vydá trestní příkaz nebo nařídí hlavní líčení u trestního soudu.

 

Buďte aktivní v trestním řízení

Poškozenému dopravní nehodou lze doporučit být aktivní v trestním řízení a uplatňovat svá práva například na nahlížení do trestního spisu a účasti na hlavním líčení. Pojišťovny v některých případech vyčkávající s poskytnutím odškodnění újmy na zdraví až do pravomocného skončení trestního řízení, a proto by poškozený měl být obezřetný a kontrolovat stav trestního řízení v rámci svých práv.

 

Využijte zmocněnce poškozeného

Poškozený je oprávněn si zvolit svého zmocněnce, kterému trestní řád poskytuje řadu práv. V rámci našich poskytovaných právních služeb obvykle zastupujeme poškozené jako zmocněnci v trestním řízení, aniž by nastalo navýšení podílové odměny.

Chci odškodnění po autonehodě

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies