Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Specializovaný advokát na dopravní nehody

Řešíte odškodnění za zranění po autonehodě, kterou jste nezpůsobili? Zvažte využití specializovaného advokáta na dopravní nehody.

Specializovaný advokát na dopravní nehody

Právník pro oběti dopravních nehod by měl řešit pro poškozeného odškodnění za zranění po autonehodě (případně také věcnou škodu) a rovněž zastoupit poškozeného v souvisejícím trestním řízení vůči viníkovi nehody. Oběti autonehody lze totiž doporučit být aktivní v trestním řízení a uplatňovat svá práva například na nahlížení do trestního spisu a účastí na hlavním líčení, protože pojišťovna vozidla viníka nehody v některých případech vyčkává s poskytnutím odškodnění za zranění až do pravomocného skončení trestního řízení. V řadě případů je rovněž vhodné uplatnit náhradu škody a nemajetkové škody v rámci trestního řízení vůči viníkovi nehody.

 

Odškodnění za zranění při autonehodě

V rámci odškodnění za zranění při autonehodě stanovuje občanský zákoník tento okruh náhrad:

  • bolestné,
  • trvalé zdravotní následky (ztížení společenského uplatnění),
  • další případná nemajetková újma,
  • ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti,
  • náklady spojené s péčí o zdraví (medikamenty, regulační poplatky, cestovné, náklady péče a zdravotnických pomůcek, atd.),
  • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta),
  • náhrada za bezplatně poskytované práce.

Poškozený zraněním po autonehodě není obvykle oprávněn uplatňovat veškeré tyto náhrady, jelikož lze platně žádat pouze náhrady, které jsou oprávněné a doložitelné u konkrétního případu.

Specializovaný advokát na dopravní nehody by tak měl pečlivě a odborně zkoumat, které náhrady a v jaké výši uplatnit za poškozeného.

 

Spolupráce s odbornými znalci

Specializovaný advokát na dopravní nehody v rámci svojí činnosti pro poškozeného autonehodou velmi často spolupracuje s odbornými znalci, a to zejména z oboru zdravotnictví (k určení správné výše odškodnění bolesti a trvalých zdravotních následků) a oboru dopravy (v případě pochybností o průběhu nehodového děje).

Přehled specializovaných advokátů našeho projektu odskodneninehody.cz naleznete kliknutím zde.

 

Konzultace s právníkem zdarma

Pokud řešíte odškodnění po dopravní nehodě, můžete nás kontaktovat ke konzultaci zdarma.

 

Konzultace zdarma

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies