Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění po dopravní nehodě v roce 2022 a právo na finanční kompenzaci

odškodnění po dopravní nehodě

Jak získat odškodnění po dopravní nehodě v roce 2022? Radíme obětem autonehod se zraněním a pozůstalým.

Kdo je oprávněn žádat odškodnění?

Odškodnění po dopravní nehodě může žádat poškozený autonehodou, který výlučně nezavinil nehodu. Obvykle je tak oprávněn žádat odškodnění za zranění řidič vozidla, spolujezdec, chodec, cyklista a jiný účastník dopravní nehody, který nezpůsobil autonehodu.

Pokud nastane autonehodou úmrtí, pak mohou žádat odškodnění zpravidla osoby blízké po zemřelém.

Zajištění maximálního odškodnění po autonehodě není snadné, kdy doporučujeme alespoň konzultaci se zkušeným právníkem k posouzení případu a volbě správné strategie k vymožení náhrad. Konzultaci lze realizovat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

[tlac obsah=“Konzultace zdarma s právníkem“ cil=“https://www.odskodneninehody.cz/konzultace-zdarma/“]

zranění po autonehodě

Zranění při dopravní nehodě

Oběť autonehody se zraněním může žádat odškodnění řady náhrad. Odškodnění po dopravní nehodě z hlediska zranění lze žádat pro lehká poranění typu pohmožděnin a natažení krční páteře, přes zlomeniny, až po nejvážnější zranění. Zjednodušeně řečeno lze žádat odškodnění za zranění při dopravní nehodě pro téměř jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů a potřebujete rychlou orientaci k získání odškodnění? Přečtěte si náš článek „otázky a odpovědi“:

trvalé následky po dopravní nehodě

Odškodnění po dopravní nehodě

V rámci odškodnění dopravní nehody se zraněním lze řešit obvykle tyto náhrady:

Okruh uvedených náhrad je spíše orientační. U každého poškozeného je potřebné nejprve posoudit jeho případ a zjistit, které náhrady a také kdy uplatnit.

Kdy a kde získat odškodnění po dopravní nehodě

Každou náhradu lze získat v jiný časový okamžik:

 • bolestné – lze žádat již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci (není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti);
 • ušlý výdělek – obvykle po ukončení pracovní neschopnosti (lze však žádat zálohu na odškodnění). V rámci OSVČ, které nemají vystavenou neschopenku, pak po ukončení léčení;
 • náklady léčení – po jejich vynaložení;
 • cestovné za lékaři – po uskutečnění cesty;
 • náklady péče o nesoběstačného poškozeného – zpravidla po ukončení péče o poškozeného;
 • trvalé následky – hodnotí se zpravidla rok od autonehody jakožto ztížení společenského uplatnění.

Odškodnění se uplatňuje u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Není nutné se tak obracet přímo na viníka autonehody. Toto právo obracet se přímo na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odškodnění za zranění lze obvykle získat od pojišťovny také v případě, že autonehodu způsobil manžel/ka a poškozeným je manžel/ka, která byla spolujezdcem v době nehody.

Potřebujete zjistit, které náhrady můžete uplatnit k odškodnění? Nezávazně nás kontaktujte k posouzení odškodnění:

odškodnění po dopravní nehodě

Bolestné po autonehodě

Bolestné po autonehodě je nejčastěji uplatňovanou náhradou poškozeného společně s ušlým výdělkem. Výpočet bolestného při dopravní nehodě se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Výše bolestného závisí na intenzitě a rozsahu zranění:

 • nejlehčí poranění – pohmožděniny, lehký otřes mozku aj. – řády jednotek tisíc korun, obvykle do 30.000,- Kč;
 • střední zranění – zlomeniny – v řádech desítek tisíc korun;
 • těžká zranění doprovázená komplikacemi a operacemi – až v řádech statisíců korun.

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle po autonehodě rozesílá formuláře poškozeným k odškodnění bolestného k vyplnění ošetřujícím lékařem. Tento postup nedoporučujeme, jelikož se setkáváme s těmito chybami ve výpočtech:

 • opomenutí některých položek zranění;
 • opomenutí přičtení bodů za operační zákroky;
 • neuplatnění zvýšení bolestného při komplikacích, ačkoli to je možné.

Nesprávný výpočet bolestného při dopravní nehodě vede ke zbytečnému krácení odškodnění.

Proto naše klienty zajišťujeme vždy výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Pozor na trestní řízení

Při vážnějším zranění při dopravní nehodě obvykle nastává trestní řízení vůči viníkovi nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozeným lze doporučit být aktivní a zajímat se o průběh trestního řízení, protože případné stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za autonehodu v trestním řízení obvykle způsobí komplikace pro získání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody.

Poškozenému lze doporučit nechat se zastoupit zmocněncem, který prosazuje práva poškozeného, kdy se může účastnit výslechu obviněného řidiče, nahlížet a prostudovat trestní spis, účastnit se hlavního líčení u trestního soudu, aj.

Pokud viník nehody nabídne finanční kompenzaci poškozenému, pak je vhodné tuto kompenzaci vymezit nad rámec odškodnění z povinného ručení tak, aby nedošlo ke zbytečnému zápočtu finanční kompenzace na odškodnění od pojišťovny.

Hledáte právní zastoupení při dopravní nehodě k vymožení odškodnění za zranění? Právní pomoc obětem autonehod poskytuje společnost Drobiš & Novotný, advokáti, s.r.o.

Přečtěte si recenze našich klientů.

Musím se soudit k získání odškodnění?

Odškodnění po dopravní nehodě lze získat obvykle mimosoudně, pokud nehrozí promlčení a jsou předloženy důkazy, znalecké posudky na výpočet odškodnění za zranění a správná právní argumentace pojišťovně vozidla viníka nehody. Zásadní je pro mimosoudní získání odškodnění správný výpočet jednotlivých náhrad odškodnění zranění a v případě krácení od pojišťovny pak uvedení právní argumentace, judikatury a doplňující dokumentace k mimosoudnímu doplatku odškodnění.

Specializovaní právníci JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc online pro poškozené

Potřebujete právní pomoc k získání odškodnění po dopravní nehodě v roce 2022? Můžete nás nezávazně kontaktovat. Jsme advokátní kancelář, které se specializuje na případy odškodnění. Nejsme žádný zprostředkovatel nebo odškodňovací agentura, kdy jednáte přímo s námi jako specializovanými právníky na odškodnění.

Jak fungujeme? Nejprve uskutečníme zdarma konzultaci a posouzení případu oběti autonehody. Výsledkem tohoto postupu je sdělení poškozenému o možnostech získání odškodnění při zranění.

Pokud se následně domluvíme na právní pomoci při vymáhání odškodnění, pak fungujeme na těchto zásadách:

 1. Pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.
 2. Pro klienta zajistíme výpočty odškodnění za zranění od našeho spolupracujícího znalce.
 3. Klient hradí přímo pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která činí 5 až 10 % při mimosoudním vymožení odškodnění.
 4. Právní pomoc obětem autonehod můžeme poskytnout také online bez nutnosti osobní schůzky.
 5. Zakládáme si na lidském přístupu a rychlé komunikaci.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies