Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Trvalé následky po autonehodě

Trvalé následky po autonehodě

Jak řešit trvalé následky po autonehodě. Jaká je výše odškodnění a kdy uplatnit odškodnění se rychle dozvíte v tomto článku.

Autonehoda se zraněním

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním zakládá obvykle právo poškozeného na odškodnění za zranění. Jednou z náhrad je také odškodnění ztížení společenského uplatnění, které představuje odškodnění za trvalé následky po autonehodě. Rovněž lehké zranění při autonehodě (například natažení krční páteře) se může rozvinout v trvalý zdravotní následek s možností odškodnění ztížení společenského uplatnění. Každý případ je nutné posuzovat individuálně a konzultovat s odbornými znalci.

 Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění představuje náhradu nemajetkové újmy mimo odškodnění bolestného. Trvalé zdravotní následky po autonehodě je nutné odškodnit jako ztížení společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění je zpravidla řádově vyšší než odškodnění bolestného, kdy obvyklá orientační výše odškodnění:

  • u nejlehčích trvalých následků od 100.000,- Kč do 300.000,- Kč;
  • u středně závažných trvalých následků od 300.000,- Kč do 2 mil. Kč;
  • u nejzávažnějších trvalých následků od 2 mil. Kč.

Trvalé následky po dopravní nehodě reprezentují tak často nejvyšší odškodnění ze všech náhrad, které lze uplatnit k odškodnění za zranění při dopravní nehodě.

Trvalé následky po autonehodě

Jak na přesný výpočet odškodnění

Výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění nenalezneme v zákoně, ale v Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která je obecně uznávána pojišťovnami a soudy při řešení této náhrady.

Trvalé následky po autonehodě ke správnému výpočtu dle Metodiky vyžadují zapojení specializovaného znalce, který provede osobní vyšetření poškozeného autonehodou a následně vypracuje znalecký posudek. Znalec k vypracování posudku samozřejmě potřebuje veškeré lékařské zprávy pro léčbu zranění po autonehodě.

V některých případech pojišťovny vozidla viníka nehody zasílají poškozeným formuláře k vyplnění jejich ošetřujícím lékařem za účelem odškodnění ztížení společenského uplatnění. Tento postup však nedoporučujeme a setkáváme se tímto způsobem s nesprávnými výpočty.

Naše doporučení je využití znaleckého posudku k výpočtu ztížení společenského uplatnění, kdy náklady posudku lze uplatnit k proplacení u pojišťovny vozidla viníka nehody jako účelně vynaložený náklad.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Kdy řešit trvalé následky po autonehodě

Trvalé následky po autonehodě (ztížení společenského uplatnění) se hodnotí po ustálení zdravotního stavu, obvykle rok od autonehody. Pojem ustálení zdravotního stavu je nutné vykládat ve světle rozhodovací praxe soudů jako relativní stabilizaci trvalých následků. Pozor na případnou dlouhotrvající argumentaci pojišťovny, že zdravotní stav není stále ustálen, kdy po určité době může nastat i riziko promlčení odškodnění.

Naše doporučení je posoudit možnost odškodnění ztížení společenského uplatnění rok od autonehody prostřednictvím konzultace s odborným znalcem.

Kde uplatnit odškodnění

Pokud jste již vymohli odškodnění bolestného a jiných náhrad od pojišťovny vozidla viníka nehody z povinného ručení, pak se také trvalé následky po autonehodě uplatňují k odškodnění u této pojišťovny.

Pojistná lhůta k šetření ztížení společenského uplatnění jsou tři měsíce od uplatnění náhrady s předložením dokumentace, avšak v praxi se lze setkat u této náhrady s průtahy s ohledem na potřebu zapojení znalců také pojišťovny.

Mimosoudní jednání s pojišťovnou

Trvalé následky po autonehodě (ztížení společenského uplatnění) představuje obvykle nejvyšší odškodnění, kdy jsou přirozené náročnější jednání s pojišťovnou k dosažení spravedlivého odškodnění. Není neobvyklé, že znalecký posudek poškozeného je také revidován znalcem pojišťovny a následně je potřebný třetí posudek dle dohody mezi poškozeným a pojišťovnou.

Mimosoudní vymožení ztížení společenského uplatnění tvoří často několik písemných nebo i osobních jednání mezi právníkem poškozeného a pojišťovnou k dosažení smíru.

Pokud však dosažení smíru není možné, pak je namístě zvažovat soudní vymáhání odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Pro naše klienty se snažíme vždy dosáhnout primárně mimosoudní dohody s pojišťovnou.

Revize bolestného při řešení trvalých následků 

Pokud jste již obdrželi odškodnění bolestného dle formuláře pojišťovny a nyní řešíte odškodnění za trvalé následky po autonehodě, pak lze obvykle provést také revizi již vyplaceného bolestného prostřednictvím znaleckého posudku.

Znalecký posudek tak bude obsahovat jak výpočet ztížení společenského uplatnění, tak výpočet bolestného.


Právní pomoc pro oběti autonehod

Poskytujeme komplexní právní pomoc k odškodnění trvalých následků po autonehodě včetně zajištění a uhrazení znaleckého posudku. Můžete se na nás nezávazně obrátit. Konzultace je zdarma.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies