Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Manželé mají právo na odškodnění újmy na zdraví při dopravní nehodě

Poměrně často nastane dopravní nehoda, při které utrpí újmu na zdraví jako spolujezdec manžel nebo manželka. Může takto poškozený manžel žádat odškodnění újmy na zdraví z povinného ručení svého pojištěného manžela?

Dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je manžel nebo manželka oprávněna k odškodnění utrpěné újmy na zdraví a rovněž odškodnění ušlého zisku (pokud je v souvislosti s újmou na zdraví), když za dopravní nehodu odpovídá pojištěný manžel z povinného ručení.

Takto mohou žádat odškodnění újmy na zdraví také další osoby, které s pojištěným žily v době dopravní nehody ve společné domácnosti.

Jelikož je případné uplatnění odškodnění újmy na zdraví manžela nebo manželky poměrně citlivá rodinná záležitost, nemusí poškozený manžel nebo manželka uplatňovat odškodnění písemnou formou přímo u svého protějšku, ale může žádat odškodnění přímo od pojišťovny z povinného ručení.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies