Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Výpočet bolestného při dopravní nehodě

Výpočet bolestného při dopravní nehodě

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu se zraněním a řešíte odškodnění za bolest? Poradíme, jak na výpočet bolestného při dopravní nehodě.

Dopravní nehoda se zraněním

Výpočet bolestného při dopravní nehodě se realizuje obvykle v případech nezaviněné autonehody u zraněného poškozeného. Bolestné je náhrada nemajetkové újmy. Bolestné lze řešit nejen u zlomenin a vážných zranění, ale také u drobných zranění typu pohmožděnin nebo podvrtnutí krční páteře.

Odškodnění bolestného se zpravidla žádá od pojišťovny vozidla viníka autonehody z tzv. povinného ručení.

Tuto náhradu nalezneme v občanském zákoníku, nicméně její výpočet je stanoven v Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Výpočet bolestného při dopravní nehodě dle této Metodiky je všeobecně uznáván soudy i pojišťovnami.

Na co mám nárok při dopravní nehodě

Výše bolestného

Výše bolestného závisí na intenzitě a rozsahu zranění utrpěného autonehodou:

  • Nejlehčí poranění – pohmožděniny, lehký otřes mozku aj. – řády jednotek tisíc korun, obvykle do 20.000,- Kč;
  • Střední zranění – zlomeniny – v řádech desítek tisíc korun;
  • Těžká zranění doprovázená komplikacemi a operacemi – až v řádech statisíců korun.

Přesný výpočet zajistí zkušený znalec v oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví ve svém specializovaném posudku.

Výpočet bolestného při dopravní nehodě v roce 2022

Znalec se při svém výpočtu řídí již zmíněnou Metodikou Nejvyššího soudu. Každé jednotlivé zranění je stanoveno konkrétní položkou a je mu přiřazen určitý počet bodů. Hodnota bodu se určuje podle průměrné hrubé měsíční mzdy za předchozí rok. Za bolest vzniklou v roce 2022 má jeden bod hodnotu 378,39 Kč.

Pro představu – zlomenina žebra se rovná v Metodice 20ti bodům. Pokud tedy poškozený utrpí zlomeninu jednoho žebra (bez dalších komplikací) při autonehodě v březnu 2022, bude mu příslušet 7.568,- Kč za vytrpěnou bolest.

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle po autonehodě rozesílá formuláře poškozeným k odškodnění bolestného k vyplnění ošetřujícím lékařem. Tento postup nedoporučujeme, jelikož se setkáváme s těmito chybami ve výpočtech:

  • opomenutí některých položek zranění;
  • opomenutí přičtení bodů za operační zákroky;
  • neuplatnění zvýšení bolestného při komplikacích, ačkoli to je možné.

Nesprávný výpočet bolestného při dopravní nehodě tak vede ke zbytečnému krácení odškodnění. Proto naše advokátní kancelář pro své klienty zajišťuje výpočet od spolupracujícího znalce. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Výpočet bolestného při dopravní nehodě

Komplikace vede ke zvýšení

Bolestné lze zvýšit pro komplikace léčby. Proto je nutné u každého zranění posoudit, zda není vhodné takové zvýšení provést a získat tak pro poškozeného vyšší odškodnění bolestného než základní výpočet.

Rozlišují se tyto skupiny komplikací, které jsou důvodem pro zvýšení bolestného:

  1. Lehká komplikace – do 5 %. Vyžaduje se jen krátkodobá léčba, neovlivňuje to celkový stav poškozeného, neprodlužuje základní léčbu (např. infekce rány).
  1. Středně závažná komplikace do 10 %. Vyžaduje se dlouhodobější proces, popřípadě další zákrok, prodlužuje základní léčbu (př. hluboká infekce rány).
  2. Závažná komplikace – do 15 %. Prudké zhoršení celkového stavu, který vyžaduje intenzivní péči a reoperace (př. pneumonie).
  3. Těžká komplikace – do 20 %. Celkové ohrožení života, akutní péče (př. orgánové selhání).

Kdy bolestné uplatnit

Výpočet bolestného při dopravní nehodě je možné již realizovat po propuštění ze zdravotnického zařízení nebo po prvotním ošetření, kdy nedošlo přímo k hospitalizaci. Poškozený nemusí vyčkávat na další reoperace, ty se mohou odškodnit dodatečně doplatkem bolestného.

Rovněž není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti k uplatnění bolestného.

Bolestné: Právní pomoc

Odškodnění bolestného lze získat obvykle mimosoudně, když se náhrada řeší včas před vznikem rizika promlčení. Soudní spory v této oblasti se většinou týkají spoluodpovědnosti poškozených nebo krácení bolestného pojišťovnou.

Potřebujete právní pomoc při vymáhání bolestného pro autonehodě? Můžete se na nás nezávazně obrátit k bezplatnému posouzení možností získání bolestného.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies