Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Posudek bolestné po autonehodě

Posudek bolestné po autonehodě

Řešíte odškodnění po dopravní nehodě a potřebujete posudek na bolestné? Poradíme jak na odškodnění bolestného po autonehodě.

Autonehoda se zraněním 

Zranění při nezaviněné dopravní nehodě obvykle zakládá právo poškozeného na odškodnění. Posudek bolestné po autonehodě je spojení, které často hledají oběti nehod při řešení bolestného, což je jedna z náhrad újmy na zdraví. Dopravní nehoda se zraněním obvykle představuje přestupkové nebo trestní řízení vůči viníkovi nehody. Pojišťovna vozidla viníka nehody, která poskytuje odškodnění bolestného z povinného ručení, často vyčkává na rozhodnutí o určení viníka nehod k uhrazení odškodnění poškozenému. Poškozenému lze tak doporučit, aby aktivně vystupoval při šetření autonehody a zajímal se o stav trestního řízení, kdy dle trestního řádu je poškozený například oprávněn nahlížet do trestního spisu.

Bolestné po autonehodě

Bolestné po autonehodě je jednou z nejčastěji uplatňovaných náhrad poškozenými autonehodou. U lehkých zranění typu pohmožděnin se pohybuje v řádech jednotek tisíc korun, u běžných zranění typu zlomenin v řádech desítek tisíc korun a u nejzávažnějších zranění až v řádech statisíců korun. Bolestné po autonehodě můžete tedy žádat nejen u vážných zranění při dopravní nehodě, ale také u lehkých zranění.

Posudek bolestné po autonehodě je spojení, které vyhledávají poškození ke zjištění výše odškodnění bolestného. Tato náhrada je sice stanovena v občanském zákoníku, avšak přesný výpočtový systém bolestného poskytuje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika je obecně uznávána pojišťovnami a soudy při řešení této náhrady.

Za každé zranění náleží dle Metodiky určitý počet bodů. Je-li zranění více, pak se položky bodů sčítají. Následně se vynásobí počet bodů hodnotou bodu pro daný rok. V roce 2021 činila hodnota jednoho bodu bolesti částku ve výši 356,11 Kč.

Posudek bolestné po autonehodě

Příklady základního hodnocení bolesti u autonehody v roce 2021:

Otřes mozku – lehký – 20 bodů – 7.122,- Kč

Podvrtnutí a natažení krční páteře – 30 bodů – 10.683,- Kč

Drtivé poranění hrtanu a průdušnice – 300 bodů – 106.833,- Kč

Zlomenina hrudního obratle bez dislokace – 50 bodů – 17.806,- Kč

Poranění jícnu – 150 bodů – 53.417,- Kč

Poranění nervového kořene bederní páteře – 120 bodů – 42.733,- Kč

Pokud poškozený podstoupil také operace v souvislosti s autonehodou, pak je nutné hodnotit body bolesti za operační zákroky.

Posudek bolestného po autonehodě

Posudek pro bolestné po autonehodě lze zajistit od specializovaného znalce dle Metodiky Nejvyššího soudu, který provede výpočet bolestného po autonehodě. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Trvalé následky po autonehodě

Formulář vs. znalecký posudek

Pojišťovna vozidla viníka nehody, která hradí odškodnění bolestného poškozenému z povinného ručení vozidla, často zasílá poškozeným formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem za účelem výpočtu a odškodnění bolestného. Tento postup však nedoporučujeme z těchto důvodů:

  • ošetřující lékař poškozeného není obvykle školen pro výpočty dle Metodiky;
  • setkáváme se s opomenutím některých zranění při vyplnění formuláře;
  • ošetřující lékaři někdy zapomenou zahrnout také body bolesti za operační zákroky;
  • není provedeno zvýšení základního bolestného pro komplikace, ačkoliv jsou zde objektivní důvody pro zvýšení;
  • setkáváme se také s neochotou lékařů k vyplnění těchto formulářů.

Doporučujeme využít místo formuláře specializovaného znalce pro posudek bolestné po autonehodě.

Základní odškodnění bolestného lze v některých případech zvýšit pro níže uvedené komplikace léčby v souvislosti s utrpěnou dopravní nehodou:

A) Komplikace lehká – do 5 %

Vyžaduje krátkodobou léčbu, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu. Nemá prokazatelný vliv na celkový stav (např. povrchní rozpad nebo infekce rány, psychická alterace).

B) Komplikace středně závažná – do 10 %

Vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci, může prodloužit léčbu pro základní diagnózu nebo vyžaduje další operace (např. flebotrombóza, selhání osteosyntézy, hluboká infekce rány, compartment syndrom).

C) Komplikace závažná – do 15 %

V akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více reoperací (např. rozpad anastomozy, pneumonie, břišní compartment syndrom).

D) Komplikace těžká – do 20 %

Celková, přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví (např. orgánové selhání, kardiopulmonální resuscitace).

 

Pomoc pro poškozené

Pro naše klienty vždy zajišťujeme posudek na hodnocení bolestného po autonehodě. Řešíte odškodnění bolesti po autonehodě? Můžete nás nezávazně kontaktovat ke konzultaci zdarma.

Foto: Pixabay

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies