Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění obětí dopravních nehod

Odškodnění obětí dopravních nehod

Jste obětí nezaviněné autonehody se zraněním nebo usmrcením a řešíte právo na odškodnění? Poradíme v tomto článku.

Dopravní nehoda se zraněním nebo usmrcením

Poškozený autonehodou, kterou nezavinil a během které utrpěl zranění nebo zemřela jeho blízká osoba, řeší jaké odškodnění a kde uplatnit. Odškodnění obětí dopravních nehod se uplatňuje především u pojišťovny vozidla viníka nehody z povinného ručení automobilu, což je obvykle jednodušší a rychlejší postup než uplatnění odškodnění přímo u viníka autonehody.

Odškodnění obětí dopravních nehod

Odškodnění obětí dopravních nehod je potřebné rozdělit do dvou rovin:

  1. Odškodnění přímo poškozených autonehodou;
  2. Odškodnění pozůstalých po zemřelém následkem autonehody.

Každá z těchto skupin poškozených má garantována práva občanským zákoníkem a zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla k získání odškodnění. Rovněž mají práva poškozených dle trestního řádu, které jim umožňuje řadu procesních práv v řízení vůči viníkovi nehody.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Odškodnění pro poškozené

Odškodnění obětí dopravních nehod, které přímo utrpěli zranění, lze rozdělit zejména na tyto náhrady:

  1. Bolestné;
  2. Ušlý výdělek (zaměstnance i OSVČ);
  3. Náklady léčení;
  4. Cestovné;
  5. Náklady péče;
  6. Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po dopravní nehodě).

Každá z těchto náhrad se uplatňuje v jiný časový okamžik a každá má jiný výpočtový mechanismus. Zejména při řešení bolestného a ztížení společenského uplatnění je vhodná spolupráce s odbornými znalci. Každý případ odškodnění poškozených je individuální a je nutné správně posoudit, které náhrady lze uplatnit u konkrétního poškozeného.

V případech dlouhotrvající pracovní neschopnosti nebo ze sociálních důvodů lze žádat také zálohu na odškodnění újmy na zdraví, kterou obvykle poskytuje pojišťovna do výše 50.000,- Kč, a to i opakovaně. K žádosti o zálohu na odškodnění je vhodné předložit argumentaci k potřebě zálohy a předložení neschopenky a lékařských zpráv.

Odškodnění obětí dopravních nehod

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění obětí dopravních nehod se může také vztahovat na okruh osob, kterým zemřela osoba blízká následkem nezaviněné autonehody. Při odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě stanovuje občanský zákoník tyto náhrady:

Odškodnění duševních útrap pozůstalých vyžaduje precizní přípravu důkazů k prokázání vztahů mezi zemřelým a pozůstalými, což často znamená přípravu čestných prohlášení a zajištění fotodokumentace, apod.

Kontrolujte stav šetření autonehody

Odškodnění obětí dopravních nehod má přesah do přestupkového nebo trestního řízení vůči viníkovi nehody. Pokud viník nehody neuznává svou odpovědnost za autonehodu, pak pojišťovna jeho vozidla nebude plnit odškodnění a je nutné vyčkat na závěry policie nebo magistrátu. Oběti dopravních nehod by neměli podceňovat šetření autonehody a aktivně se zajímat o stav šetření a jeho výsledky. Poškození zejména v trestním řízení mají řadu procesních práv, které mohou využít, například nahlédnutí do trestního spisu.

Spolupráce se znalci

Řádné odškodnění obětí dopravních nehod vyžaduje často spolupráci s odbornými znalci z oboru zdravotnictví ke správnému stanovení odškodnění bolestného a trvalých zdravotních následků (ztížení společenského uplatnění). Pojišťovny totiž zasílají poškozeným formuláře za účelem výpočtu bolestného a ztížení společenského uplatnění. Tento postup však pro určitou chybovost nedoporučujeme a považujeme za správné a přesné využití znaleckých posudků od specializovaných znalců.

Pro naše klienty v pozici oběti autonehody vždy zajišťuje znalecký posudek k určení výše bolestného a trvalých následků od našich spolupracujících znalců. Náklady na znalecký posudek obvykle uhradí pojišťovna.

Odškodnění rychle a mimosoudně?

Odškodnění po dopravní nehodě je komplexní proces, který mimosoudně trvá obvykle několik měsíců po autonehodě, a to z důvodu, že každá náhrada se uplatňuje v jiný časový okamžik. Z naší odškodňovací praxe vyplývá, že řádného odškodnění lze dosáhnout ve velké části případů mimosoudně, a to zejména v případech správné právní argumentace vůči pojišťovně a předložení znaleckých posudků. Soudní vymáhání odškodnění nastává především v případech, kdy je odškodnění podstatně kráceno nebo neuznáno.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Konzultace zdarma s právníkem

Řešíte odškodnění obětí dopravních nehod a potřebujete právní pomoc? Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci zdarma. Konzultaci vám poskytne právník se zaměřením na odškodnění poškozených, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně (po domluvě termínu schůzky).

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies