Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Jste pozůstalí po oběti nezaviněné autonehody a řešíte zajištění odškodnění? Přečtěte si tento článek.

Dopravní nehoda s usmrcením

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je spojeno s usmrcením oběti, která autonehodu nezavinila. Dopravní nehoda s usmrcením zpravidla představuje trestní stíhání viníka autonehody pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Odškodnění za smrt při dopravní nehodě se obvykle vztahuje na nejbližší příbuzné z hlediska žádosti o odškodnění duševních útrap. 

Šetření policií a trestní soud

Zásadní pro zajištění odškodnění pro pozůstalé je šetření autonehody s usmrcením na policii. Pojišťovna vozidla viníka nehody zpravidla vyčkává na závěry vyšetřování autonehody k plnění odškodnění. V některých sporných případech je nutné vyčkat až na rozsudek trestního soudu k nehodovému ději. Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě má tedy přesah do trestního řízení vůči viníkovi nehody.

Pozůstalým lze doporučit být aktivní v procesu vyšetřování autonehody a uplatňovat práva, které jim garantujeme trestní řád, a to například nahlížení do trestního spisu nebo účast na hlavním líčení u trestního soudu. Praktickým řešením pro pozůstalé je nechat se zastoupit zmocněncem poškozených, který se může účastnit výslechu obviněného řidiče, dalších svědků a má řadu práv pro ochranu zájmů poškozených. Zmocněncem poškozených je zpravidla advokát řádně zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Pro naše klienty v pozici pozůstalých po oběti autonehody poskytujeme právní pomoc zmocněnce poškozených v trestním řízení vůči obviněnému řidiči.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě je vymezeno občanským zákoníkem a zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na tyto náhrady:

Odškodnění duševních útrap:

Jedná se o náhradu nemajetkové újmy, kterou obvykle mohou žádat k odškodnění osoby blízké zemřelého. Pro nejbližší příbuzné zemřelého (rodiče, manželé, děti) se zpravidla odškodnění duševních útrap pohybuje v rozmezí od 500.000,- Kč do 800.000,- Kč v případě, že pozůstalí měli běžné fungující rodinné vztahy se zemřelým následkem nezaviněné autonehody.

Náklady pohřbu:

K odškodnění lze uplatnit náklady za poplatky hřbitovní správě, pronájem hrobového místa, náklady smuteční hostiny, apod. Žádat odškodnění těchto nákladů může ten, kdo je vynaložil. K uplatnění je potřebné předložení účtenek, faktur, smluv.

Náklady na výživu pozůstalého:

V některých případech lze žádat odškodnění nákladů na výživu pozůstalým, a to zejména v případech, kdy byl zemřelý povinen poskytovat výživu (nejčastěji manželovi nebo dětem).

U každého případu odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je nutné zkoumat individuálně, kterou náhradu a v jaké výši lze oprávněně uplatnit k odškodnění pro konkrétního poškozeného.

Právní pomoc při dopravní nehodě

Kdy a kde uplatnit odškodnění

Odškodnění pozůstalých po oběti nezaviněné autonehody uplatňujte u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Tato cesta představuje zpravidla jednodušší a rychlejší řešení vymožení odškodnění než přímá žádost na viníka nehody, který se tak jako tak obrací na svou pojišťovnu z povinného ručení.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je vhodné žádat u pojišťovny z povinného ručení co nejdříve po výpočtu odškodnění. Pojišťovna však zpravidla vyčkává na závěry policie k šetření autonehody, které jsou k dispozici v rozmezí několika měsíců od autonehody.

Finanční kompenzace od viníka nehody

Někdy se lze setkat se situací, kdy viník autonehody osloví napřímo pozůstalé po zemřelém s nabídkou poskytnutí finanční kompenzace. Pokud si přejí pozůstalí takovou kompenzaci přijmout, pak je vhodné sepsání písemné dohody s viníkem nehody, která stanoví, že finanční kompenzace je nad rámec odškodnění z povinného ručení. V opačném případě vzniká riziko, že pojišťovna započte takto poskytnutou finanční kompenzaci například na odškodnění duševních útrap.

Právník pro pozůstalé

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě znamená obvykle tedy řešení:

  1. Zastoupení pozůstalých v trestním řízení vůči obviněnému řidiči;
  2. Vymáhání odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody;
  3. Případné jednání s obviněným řidičem pro finanční kompenzaci pro pozůstalé.

Tyto tři roviny procesu odškodnění pozůstalých zajišťujeme. Můžete se na nás nezávazně obrátit. Poskytneme vám nejprve potřebnou právní konzultaci zdarma a následně váš případ posoudíme.

Foto: Pixabay

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies