Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě se zraněním

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu se zraněním a řešíte možnost mimosoudního odškodnění? Poradíme jak postupovat v tomto článku.

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě se zraněním

Když nastane autonehoda se zraněním třetí osoby, vzniká obvykle oběti autonehody právo na odškodnění za zranění. Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě lze rozdělit na:

  • vymáhání odškodnění za zranění od pojišťovny vozidla viníka nehody z povinného ručení;
  • případné jednání s viníkem autonehody, který nabídne finanční kompenzaci nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Při řešení mimosoudního odškodnění se uplatňuje občanský zákoník a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě se zraněním žádejte od pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se obvykle jednodušší cestu než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody, který uplatněné náhrady pouze zasílá své pojišťovně k řešení. Co se týče finanční kompenzace od viníka nehody nad rámec odškodnění, o tomto se dočtete více informací dále v článku.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Odškodnění po dopravní nehodě

Náhrady, které jsou nejčastěji k řešení u zranění při dopravní nehodě pro poškozeného:

1. Bolestné

Obvykle první náhrada k řešení pro mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě. Bolestné po autonehodě lze vypočítat již po prvotním ošetření anebo propuštění z prvotní hospitalizace. U lehkých zranění je zpravidla v řádech jednotek až desítek tisíc, u velmi vážných zranění může dosahovat až statisíců korun. Přesnou částku zjistíte prostřednictvím specializovaného posudku dle Metodiky Nejvyššího soudu.

2. Ušlý výdělek

Zejména ušlý výdělek po dobu neschopnosti k práci. Může uplatnit zaměstnanec i OSVČ. Uplatňuje se po skončení pracovní neschopnosti. Při dlouhotrvající pracovní neschopnost lze žádat zálohu na odškodnění této náhrady. Pokud je prokázána souvislost mezi autonehodou a poklesem příjmů i po skončení pracovní neschopnosti, pak lze zvažovat uplatnění tzv. renty.

3. Náklady léčení

Uhrazené medikamenty, zdravotní pomůcky, regulační poplatky a jiné, které jsou v souvislosti s léčbou zranění po dopravní nehodě.

4. Cestovné

Cesty do zdravotnických zařízení k léčbě zranění po autonehodě lze uplatnit k odškodnění, přestože jste využili k dopravě vlak, autobus nebo auto.

5. Náklady péče

Pokud nejste schopni po propuštění z hospitalizace si sami umýt, zajistit nákup, obléci, obléknout, apod., pak lze žádat odškodnění nákladů péče.

6. Trvalé následky (ztížení společenského uplatnění)

Obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy, a to vyšší než bolestné. Hodnotí se specializovaným posudkem přibližně rok od autonehody.

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě se zraněním představuje řadu náhrad k odškodnění. U každého poškozeného je však případ individuální a je nutné posoudit, které náhrady lze uplatnit a které nikoliv.

Pojišťovna vozidla viníka nehody často zasílá poškozeným formuláře k vyplnění ošetřujícím lékařem pro odškodnění bolesti nebo trvalých následků (ztížení společenského uplatnění). Tento postup však nedoporučujeme, protože v praxi se často setkáváme s chybami ve formulářích, kdy správný výpočet poskytne znalecký posudek.

Pro naše klienty poškozené autonehodou vždy zajišťujeme znalecký posudek ke správnému výpočtu. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě

Finanční kompenzace od viníka nehody

Když nastane autonehoda se zraněním třetí osoby, nastává zpravidla šetření autonehody policií v přestupkovém nebo trestním řízení vůči viníkovi nehody. V praxi se lze setkat s přístupem viníků nehod, že poškozenému nabídnou finanční kompenzaci za účelem mírnějšího trestu. Důležité je, aby finanční kompenzace byla potvrzena písemnou dohodou, která stanoví, že finanční kompenzace je poskytnuta nad rámec odškodnění z povinného ručení. V opačném případě hrozí, že pojišťovna započte takovou finanční kompenzaci na odškodnění.

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě má také přesah do trestního řízení vůči viníkovi nehody, kdy jakékoliv stanovení spoluodpovědnost poškozenému za autonehodu, může mít vliv na případné krácení odškodnění pojišťovnou. Poškozeným lze tedy doporučit být aktivní a zajímat se o stav trestního řízení. Poškozený má mimo jiné právo nahlížet do trestního spisu.

Jak získat odškodnění mimosoudně

Odškodnění při dopravní nehodě se zraněním lze ve velké části případů získat mimosoudně při předložení veškeré potřebné dokumentace a správné právní argumentace. Zejména doporučujeme k mimosoudnímu řešení zajištění znaleckých posudků k hodnocení bolestného a trvalých zdravotních následků.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Konzultace zdarma s právníkem

Řešíte mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě se zraněním? Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci zdarma s právníkem.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies