Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu před několika měsíci a nadále máte trvalé zdravotní následky. Zvažte možnost odškodnění ztížení společenského uplatnění. Více o této náhradě se rychle dočtete v tomto článku.

Trvalé následky po autonehodě

Dopravní nehoda se zraněním poškozeného, který nezavinil autonehodu, představuje obvykle právo na odškodnění bolestného, ušlého výdělku, nákladů léčení, cestovného a případné péče. Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě představuje náhradu, která je řešena zpravidla jako poslední. Odškodnění po autonehodě se zraněním představuje komplexní právní proces při jednání s pojišťovnou vozidla viníka nehody, který má základ v občanském zákoníku a zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Trvalé následky po dopravní nehodě se odborně označují jako ztížení společenského uplatnění. Odškodnění ztížení společenského uplatnění vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Podstatnou dokumentací pro řešení této náhrady jsou lékařské zprávy poškozeného z celé doby léčení zranění při dopravní nehodě, a to včetně závěrečné zprávy rehabilitačního lékaře nebo lázeňské péče.

Důležité je také navštěvovat odborného lékaře k léčbě zranění (ortoped, neurolog, apod.) a nikoliv pouze praktického lékaře. Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě představuje obvykle nejvyšší odškodnění, a to vyšší než bolestné po autonehodě, a proto je často rozporováno pojišťovnou. Veškerá zdravotnická dokumentace poškozeného prokazující trvalé následky po autonehodě je základem pro úspěšné mimosoudní vymožení této náhrady.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění obvykle dosahuje částky od 200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč. U velmi vážných následků i vyšších částech. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví stanovuje limit této náhrady do cca 20 mil. Kč. Přesný výpočet poskytne znalecký posudek od specializovaného znalce.

 

Odškodnění úrazu při autonehodě

Znalecký posudek je podstatný k odškodnění

Pojišťovna vozidla viníka nehody často zasílá poškozeným za účelem odškodnění ztížení společenského uplatnění formuláře k vyplnění ošetřujícím odborným lékařem. Následně poškozený zasílá takto vyplněný formulář pojišťovně a obdrží nějaké odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Z naší odškodňovací praxe obětí dopravních nehod nedoporučujeme tento postup využití formulářů pojišťovny a doporučujeme k výpočtu odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě využití specializovaného posudku dle Metodiky Nejvyššího soudu. Znalec zpravidla provede osobní vyšetření poškozeného autonehodou a stanoví výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění. Náklady znaleckého posudku lze uplatnit k úhradě pojišťovně vozidla viníka nehody.

Pro naše klienty poškozené autonehodou vždy zajišťujeme znalecký posudek od našich spolupracujících znalců k hodnocení trvalých zdravotních následků po autonehodě. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Kdy a kde uplatnit ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění se hodnotí obvykle rok od autonehody po relativním ustálení zdravotního stavu. Jak jsme uváděli výše, podstatné pro hodnocení ztížení společenského uplatnění jsou lékařské zprávy prokazující existenci trvalých zdravotních následků v souvislosti s utrpěnou dopravní nehodou.

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě uplatňujte u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se obvykle o jednodušší řešení než vymáhání odškodnění přímo od viníka nehody. Právo poškozeného obrátit se přímo na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Mimosoudní vyjednávání s pojišťovnou

K mimosoudnímu vymožení odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě je vhodné kromě předložení znaleckého posudku hodnocení ztížení společenského uplatnění také předložit správnou právní argumentaci. Není výjimkou, že pojišťovna poskytne nejprve nižší plnění ztížení společenského uplatnění a následně probíhají další revize a smírné jednání k dosažení smíru ohledně odškodnění. V naší odškodňovací praxi také často řešíme smírné jednání s pojišťovnou formou osobních a online schůzek s právníky pojišťovny.

Možnost revize bolestného

Při hodnocení odškodnění ztížení společenského uplatnění formou znaleckého posudku lze také provést kontrolu a revizi již poskytnutého odškodnění bolestného, jestliže bylo bolestné vypočteno prostřednictvím formuláře pojišťovny a nikoliv znaleckým posudkem.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní moc pro poškozené

Potřebujete právní pomoc k vyřešení odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Spolupracujeme s odbornými znalci a máme zkušenosti s vymáháním tohoto odškodnění. Nejprve vám poskytneme konzultaci zdarma s právníkem a poté se domluvíme na dalším postupu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies