Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodnění dopravní nehody v roce 2022/2023: Otázky a odpovědi

Odškodnění dopravní nehody 2022

Nezaviněná dopravní nehoda v letošním roce a právo na odškodnění? Poradíme rychle, jak získat odškodnění při zranění autonehodou.

Kdo může žádat odškodnění

Řidič vozidla, spolujezdec, chodec, cyklista a další účastníci dopravní nehody, kteří nezavinili autonehodu.

Jaké odškodnění lze žádat

V rámci odškodnění dopravní nehody se zraněním lze řešit obvykle tyto náhrady:

Okruh uvedených náhrad je spíše orientační. U každého poškozeného je potřebné nejprve posoudit jeho případ a zjistit, které náhrady a také kdy uplatnit.

Kde získat odškodnění

Odškodnění za zranění po autonehodě uplatněte u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Nemusíte se tak obracet přímo na viníka autonehody. Toto právo obracet se přímo na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Bolestné po autonehodě

Bolestné je zpravidla první náhrada odškodnění po autonehodě se zraněním, kterou lze řešit také u lehkých zranění typu pohmožděnin.

U lehkých zranění (např. pohmožděnin) se pohybuje odškodnění bolestného v řádech jednotek tisíc korun, u běžných zranění typu zlomenin v řádech desítek tisíc korun a u nejzávažnějších zranění až v řádech statisíců korun.

Výpočet bolestného u dopravních nehod se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Na co mám nárok při dopravní nehodě

Pozor na chyby ve výpočtech bolestného

Pojišťovna viníka nehody zpravidla zašle poškozenému formulář k řešení bolestného pro vyplnění ošetřujícím lékařem. Tento postup nedoporučujeme z těchto důvodů:

 • ošetřující lékař poškozeného není obvykle školen pro výpočet odškodnění bolestného dle Metodiky; a nastává tak:
 • opomenutí některých zranění ve vyplnění formuláře;
 • opomenutí zahrnutí bodů bolesti za operační zákroky;
 • neuvedení zvýšení základního bolestného pro komplikace, ačkoliv jsou zde objektivní důvody pro zvýšení.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme posudek na hodnocení bolestného od našeho spolupracujícího znalce namísto využití formuláře od pojišťovny. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Odškodnění dopravní nehody 2022

Lze získat odškodnění mimosoudně?

K získání odškodnění po autonehodě obvykle není nutné vést soudní spor s pojišťovnou. Z našich zkušeností vyplývá, že většinu náhrad odškodnění lze získat mimosoudně. Soudní vymáhání odškodnění přichází do úvahy zejména v případech podstatného krácení odškodnění nebo rizika promlčení.

Rady a tipy k získání odškodnění po autonehodě

Z naší odškodňovací praxe můžeme dát tyto rady a tipy při řešení odškodnění:

 • nedoporučujeme využívat formuláře pojišťovny k odškodnění bolestného a trvalých následků pro časté chyby ve výpočtech, které způsobí zbytečné krácení odškodnění. Doporučujeme využít posudek od specializovaného znalce, kdy náklad posudku lze uplatnit u pojišťovny k úhradě;
 • nepodceňujte trestní řízení vůči viníkovi nehody. Buďte jako poškozený aktivní a zajímejte se o stav trestního řízení, protože jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj v trestním řízení obvykle znamená krácení odškodnění od pojišťovny viníka nehody;
 • zajímejte se o veškeré náhrady odškodnění, které můžete uplatnit. Poškození obvykle řeší pouze bolestné, ušlý výdělek a náklady léčení. Často lze k odškodnění dopravní nehody uplatnit také náklady péče o nesoběstačného poškozeného a cestovné. Rok od autonehody lze také posoudit možnost odškodnění ztížení společenského uplatnění, což je obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy;
 • pozor na promlčení odškodnění. Jedná se o složitou otázku na samostatný článek, ale obecně platí, že odškodnění řešte s pojišťovnou vozidla viníka nehody nejpozději do tří let od autonehody, důrazně doporučujeme řešit však mnohem dříve.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Jak funguje naše právní pomoc

Nejprve uskutečníme zdarma konzultaci a posouzení případu oběti autonehody. Výsledkem tohoto postupu je sdělení poškozenému o  možnostech získání odškodnění.

Pokud se následně domluvíme na právní pomoci při vymáhání odškodnění za zranění, pak fungujeme na těchto zásadách:

 1. Pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.
 2. Pro klienta zajistíme a uhradíme výpočty odškodnění za zranění od našeho spolupracujícího znalce.
 3. Klient hradí přímo pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která činí 5 až 10 % při mimosoudním vymožení odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies