Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Zvýšení odškodnění bolesti po autonehodě

Odškodnění bolesti představuje základní náhradu nemajetkové újmy, která je poskytována poškozeným dopravní nehodou při odškodnění újmy na zdraví. Jakým způsobem však zvýšit základní odškodnění bolesti?

V rámci mimosoudního odškodnění bolesti po dopravní nehodě vychází pojišťovny z výpočtového mechanismu stanoveného Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika vychází z jednotlivých položek újmy na zdraví, ke kterým jsou stanoveny bodové hodnoty. Pro určení výše odškodnění bolesti je nutné výsledný bodový součet vynásobit částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu. 

Příklad:

Zranění: Těžký otřes mozku

Bodové hodnocení dle Metodiky: 60 bodů

Výše základního odškodnění bolesti při újmě utrpěné v roce 2019: 19.131,- Kč

Základního bodového hodnocení bolesti je možné navýšit. 

Uvedená Metodika vymezuje předpoklady pro navýšení základního hodnocení vytrpěné bolesti. Výše náhrady může být posuzujícím lékařem upravena v závislosti na komplikovanosti léčby ve vztahu k položkám, kterých se týká daná komplikace, pokud základní hodnocení dostatečně nevystihuje závažnost újmy na zdraví utrpěné dopravní nehodou.

Rozlišují se konkrétně tyto stupně komplikací a jim přiřazené procentní zvýšení náhrady:

  • komplikace lehká – do 5 % – vyžaduje krátkodobou léčbu, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu. Nemá prokazatelný vliv na celkový stav (např. povrchní rozpad nebo infekce rány, psychická alterace);
  • komplikace středně závažná – do 10 % – vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci, může prodloužit léčbu pro základní diagnózu nebo vyžaduje další operace (např. flebotrombóza, selhání osteosyntézy, hluboká infekce rány, compartment syndrom);
  • komplikace závažná – do 15 % – v akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více reoperací (např. rozpad anastomozy, pneumonie, břišní compartment syndrom);
  • komplikace těžká – do 20 % – celková, přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví (např. orgánové selhání, kardiopulmonální resuscitace).

[tlac obsah=“Chci odškodnění bolesti“ cil=“https://www.odskodneninehody.cz/odskodneni/zraneni-trvale-nasledky/“]

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies