Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě vyžaduje především správný výpočet odškodnění. Poradíme, jak na získání odškodnění po dopravní nehodě.

Dopravní nehoda se zraněním a odškodnění

Poškozenému, který není výlučným viníkem dopravní nehody, vzniká zpravidla právo na odškodnění zranění způsobeného nehodou. Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě představuje komplex několika náhrad k řešení.

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě se uplatňuje u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Pokud není vozidlo viníka nehody pojištěno, lze odškodnění získat od České kanceláře pojistitelů.

Zranění při dopravní nehodě vede často k trestnímu stíhání viníka autonehody. Doporučujeme být aktivní v trestním řízení a zajímat se o stav trestního řízení. Pojišťovna vozidla viníka nehody častokrát vyčkává s poskytnutím odškodnění za zranění na určení viníka autonehody policií.

Odškodnění lze získat také za méně vážná zranění jako jsou pohmožděniny, odřeniny nebo časté natažení krční páteře.

Komunikace s policií nebo pojišťovnou může být celkem oříšek pro někoho, kdo se v takové situaci ocitl poprvé. Nevyznáte se ve spleti paragrafů? Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci zdarma. Konzultaci poskytne specializovaný právník naší kanceláře.

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Oběti dopravních nehod se zraněním mají právo na řadu náhrad. Jak jsme již nastínili, pojišťovna viníka odškodňuje zranění na škále od těch nejlehčích až po ta nejtěžší.

Obvykle pro poškozené vymáháme tyto typy náhrad:

Nevíte, na které náhrady máte právo? Můžete nás nezávazně kontaktovat k posouzení vašeho případu. Na základě posouzení stanovíme, jaké náhrady jsou u vašeho případu k řešení.

Kdy řešit jednotlivé náhrady?

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě představuje tedy několik náhrad. Každá náhrada se řeší v jiný časový okamžik:

 • bolestné – lze žádat již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci (poškozený nemusí vyčkávat na skončení pracovní neschopnosti);
 • ušlý výdělek – obvykle po ukončení pracovní neschopnosti (lze však žádat zálohu na odškodnění). U OSVČ se řeší odškodnění ušlého zisku individuálně;
 • náklady léčení – po jejich vynaložení;
 • cestovné  – po uskutečnění cest do lékařských zařízení;
 • náklady péče o poškozeného – po ukončení péče o zraněného;
 • trvalé následky – odškodňují se po relativním ustálení zdravotního stavu – zpravidla rok od nehody.

náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Jak na odškodnění bolestného

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě představuje odškodnění bolestného, které je první náhradou k řešení.

Výpočet bolestného po autonehodě je stanoven v Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy. Každé jednotlivé zranění je vyjádřeno počtem bodů. Body se při vícečetném zranění sčítají a dále násobí hodnotou, která se každý rok mění. Hodnota jednoho bodu se odvíjí od průměrné měsíční hrubé mzdy za rok předcházející před nehodou.

Jaké částky u bolestného očekávat?

 • Nejlehčí zranění – pohmožděniny, natažení krční páteře – 8.000,- Kč až 30.000,- Kč;
 • Středně těžká zranění – obvykle zlomeniny – desítky tisíc korun;
 • Nejtěžší zranění – až statisíce korun.

S komplikacemi a navazujícími operacemi se částky bolestného zvyšují. Proto je důležité, aby bolestné ohodnocoval zkušený znalec z oboru zdravotnictví.

Pojišťovna vozidla viníka poskytuje poškozeným často formuláře k řešení bolestného, aby je nechali vyplnit svým ošetřujícím lékařem. Ošetřující lékaři poškozených nejsou speciálně proškolenými odborníky a sami se často v tabulkách Metodiky nevyznají. Bohužel se tak setkáváme s nesprávnými výpočty odškodnění bolestného, a to konkrétně:

 • Opomenutí některých položek zranění;
 • Nepřičítání operačních zákroků;
 • Neuvedení komplikací, které si zranění vyžádalo.

Odškodnění, které poškozený získá, je poté zbytečně zkrácené o tyto chyby lékařů. Naše advokátní kancelář spolupracuje se znalcem, který má dlouholeté zkušenosti. Pro naše klienty tak vždy zajišťujeme výpočet bolestného od specializovaného znalce. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc online pro poškozené

Řada poškozeným si mylně myslí, že pro odškodnění dopravní nehody se bude muset pustit s pojišťovnou do soudního sporu. Není tomu tak. V případě, kdy nehrozí promlčení a jsou předloženy všechny relevantní důkazy, lze na odškodnění dosáhnou často mimosoudní cestou. Stěžejní je mít vše podloženo přesvědčivou právní argumentací a znaleckými posudky.

Trápí vás podobná situace a nevíte, jak ji vyřešit? Stali jste se obětí dopravní nehody a nejste si jisti, jaké náhrady vám přísluší? Zavolejte nám pro prvotní konzultaci zdarma. Následně se můžeme domluvit na spolupráci, kdy vás provedeme celým procesem odškodnění. Zajistíme pro vás znalecké posudky, komunikaci s pojišťovnou a vymožení odškodnění za předem stanovenou odměnu, která se hradí až po vymožení odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies