Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Poranění krční páteře při autonehodě a právo na odškodnění

poranění krční páteře při autonehodě

Utrpěli jste nezaviněnou dopravní nehodu se zraněním krční páteře a řešíte získání odškodnění? Poradíme rychle v tomto článku.

Poranění krční páteře při autonehodě

Poranění krční páteře při autonehodě je častým zraněním při dopravní nehodě. Toto zranění se však nemusí projevit ihned po dopravní nehodě, ale bolesti krční páteře mohou nastat až několik dnů po autonehodě. Z naší právní praxe odškodnění dopravních nehod doporučujeme neprodleně navštívit lékaře, jakmile se projeví bolest páteře. Lékařské zprávy budou velmi důležité pro následné uplatnění a získání odškodnění za opěrkový syndrom/whiplash.

poranění krční páteře při autonehodě

Jaké odškodnění lze žádat?

Poranění krční páteře může způsobit pracovní neschopnost, potřebu návštěv řady lékařů a bohužel také vznik trvalých následků. Obecně lze tak okruh náhrad odškodnění pro opěrkový syndrom stanovit na:

  • bolestné,
  • ušlý výdělek,
  • náklady léčení,
  • cestovné,
  • náklady péče,
  • trvalé následky (ztížení společenského uplatnění),
  • případná další nemajetková újma.

Whiplash syndrom tak nemusí představovat pouze marginální zdravotní obtíže, ale také potřebu kontinuální léčby a odborných vyšetření. Každý případ je nutné posoudit individuálně ke stanovení, které náhrady lze žádat k odškodnění

Odškodnění se žádá u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Opěrkový syndrom a trvalé následky po autonehodě

Poranění krční páteře při autonehodě může způsobit vznik trvalých následků. Při řešení odškodnění whiplash syndromu/opěrkového syndromu hovoříme o odškodnění za ztížení společenského uplatnění. K řešení této náhrady, která představuje obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy, se využívá specializovaný posudek dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Pro naše klienty vždy zajistíme tento posudek, abychom měli garanci správnosti výpočtu odškodnění.

Náš tým pro oběti dopravních nehod

Právní pomoc pro poškozené

Náhrada škody na zdraví za poranění krční páteře při autonehodě (opěrkový syndrom/whiplash syndrom) představuje poměrně náročný proces pro poškozeného. Pokud potřebujete pomoci k získání odškodnění, můžete se na nás nezávazně obrátit. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma.

Chci odškodnění

 

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies