Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Trvalé následky po dopravní nehodě. Jak na odškodnění mimosoudně?

trvalé následky po dopravní nehodě

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu a máte trvalé zdravotní následky? Poradíme, jak získat odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě.

Trvalé následky po dopravní nehodě

Trvalé následky po dopravní nehodě mohou mít různou podobu, a to od bolesti páteře, přes omezení hybnosti končetiny nebo trvající fyzické bolesti, až po související psychické obtíže nebo strádání. Oběť autonehody obvykle řeší po autonehodě odškodnění bolestného, ušlého výdělku a případně také léčení, či cestovného. Poškození si však často nejsou jisti, kdy a jak žádat odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě.

Odškodnění za trvalé následky po autonehodě se řeší obvykle rok od dopravní nehody a odborný právní pojem pro jejich řešení se nazývá ztížení společenského uplatnění. Zjednodušeně řečeno, pokud řešíte odškodnění trvalých následků úrazu, pak je nutné odškodnit náhradu ztížení společenského uplatnění.

Nejste si jisti, zda můžete žádat odškodnění trvalých následků? Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci zdarma.

Kde uplatnit odškodnění? Jak na výpočet odškodnění?

Oběť autonehody by měla uplatnit odškodnění ztížení společenského uplatnění přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Toto právo poškozeného stanovuje přímo zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tento způsob uplatnění za trvalé následky po dopravní nehodě je jednodušší a rychlejší než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody.

Výpočet odškodnění za trvalé následky po autonehodě se realizuje prostřednictvím výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, který před několika lety stanovil Nejvyšší soud. Tento výpočtový mechanismus je respektován zpravidla soudy a také pojišťovnami.

Výpočet bolestného při dopravní nehodě

Výše odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Výše odškodnění při dopravní nehodě z hlediska trvalých následků se liší u každého případu poškozeného. Záleží na věku poškozeného a jeho zapojení a omezení v osobním, pracovním, sociálním, sportovním, kulturním a rodinném životě následkem zranění při dopravní nehodě.

Obecně lze však stanovit, že odškodnění trvalých následků u nejméně závažných následků se obvykle pohybuje od 200.000,- Kč, středně závažné omezení od 300 000  Kč do 1 000 000 Kč a nejzávažnější mohou dosahovat milionových částek.

Pro poškozeného je obtížné zjistit, jakou částku požadovat k odškodnění za trvalé následky po autonehodě, resp. ztížení společenského uplatnění.

 

Pozor na formuláře pojišťovny

V praxi probíhá odškodnění ztížení společenského uplatnění obvykle tak, že poškozený obdrží od pojišťovny vozidla viníka nehody formulář, který má předat k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři. Poškozený poté zašle vyplněný formulář zpět do pojišťovny a následně obdrží nějaké odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě.

Tento postup nedoporučujeme, jelikož poškozený je odkázán na rozhodnutí pojišťovny, která je však protistranou v procesu odškodnění. Jak na správný postup?

S ohledem na vysokou hodnotu odškodnění trvalých následků jednoznačně doporučujeme poškozeným zajistit si posudek na hodnocení ztížení společenského uplatnění dle Metodiky Nejvyššího soudu.

Pro naše klienty vždy zajišťuje tento posudek od spolupracujícího znalce, abychom měli jistotu o správnosti výše uplatňovaného odškodnění.

Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Pojistné plnění při dopravní nehodě

Odškodnění za opěrkový syndrom (whiplash)

Často se setkáváme v praxi s poškozenými autonehodou, kteří trpí následkem autonehody opěrkovým syndromem (whiplash) a jsou přesvědčeni, že pro svoje zranění nejsou oprávněni žádat odškodnění. Tato úvaha je však nesprávná, kdy lze jako trvalý následek odškodnit trvající bolesti krční páteře.

Obdobně lze řešit bolesti bederní páteře následkem autonehody. V rámci poranění páteře je však nutné zvolit vhodné důkazy k prokázání souvislosti mezi autonehodou a trvalým následkem.

Možnost revize odškodnění

Někdy se na nás obracejí poškození s dotazem, když obdrželi již odškodnění ztížení společenského uplatnění od pojišťovny na základě formuláře, zda je možná kontrola výše odškodnění a případné vymáhání doplatku odškodnění. Tento postup je obvykle možný. Můžete se na nás nezávazně obrátit k posouzení možnosti získání vyššího odškodnění.

Lze získat odškodnění mimosoudně

Řada poškozených je přesvědčena, že odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě lze získat pouze soudním sporem s pojišťovnou vozidla viníka nehody nebo přímo s viníkem nehody. Z naší praxe však vyplývá zkušenost, že zpravidla lze získat odškodnění za trvalé následky po autonehodě mimosoudně při předložení znaleckého posudku a správné právní argumentace.

Specializovaní právníci na odškodnění: JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc online: Trvalé následky po dopravní nehodě

Potřebujete pomoc k získání odškodnění trvalých následků po autonehodě? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Váš případ odškodnění posoudíme zdarma a následně navrhneme postup k zajištění odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies