Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění ušlého zisku OSVČ při autonehodě

Ušlý zisk OSVČ

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu se zraněním a řešíte odškodnění ušlého zisku v pozici OSVČ? Poradíme, jak získat odškodnění.

Odškodnění po autonehodě

Odškodnění ušlého zisku OSVČ při zranění následkem autonehody není snadné. Podstatné pro získání odškodnění je skutečnost, že poškozený výlučně nezavinil dopravní nehodu.

Pojišťovna vozidla viníka nehody často požaduje předložení rozhodnutí o určení viníka nehody k poskytnutí odškodnění. Proto doporučujeme obětem autonehod nepodceňovat význam šetření nehody policií a aktivně se zajímat o vývoj přestupkového nebo trestního řízení vůči viníkovi nehody.

Nevíte si rady ve spleti paragrafů? Kontaktujte nás nezávazně pro konzultaci zdarma. Konzultaci poskytne specializovaný právník, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně:

Ušlý zisk OSVČ při dopravní nehodě

Při řešení odškodnění ušlého zisku OSVČ následkem zranění autonehodou se setkáváme s těmito mýty:

  • poškozená OSVČ musí mít vystavenou neschopenku; a
  • musí být plátcem nemocenského pojištění.

Tyto podmínky jsou však nesprávné. K odškodnění ušlého zisku OSVČ následkem zranění autonehodou není nutné mít vystavenou formální neschopenku a pobírat nemocenské dávky.

Délka neschopnosti k výkonu činnosti OSVČ se prokazuje zejména lékařskou dokumentací a potvrzením lékaře.

Ušlý zisk OSVČ

Výpočet ušlého zisku OSVČ

Výpočet ušlého výdělku OSVČ je náročnější, kdy se vychází při výpočtu například z daňových přiznání za předcházející období autonehodě. Pokud nelze využít daňová přiznání, pak se často pro výpočet využije fakturace za kalendářní čtvrtletí před autonehodou nebo potvrzení o ztrátě zakázek následkem dopravní nehody. Odškodnění ušlého zisku OSVČ lze také obvykle řešit v případech, kdy je OSVČ plátcem paušální daně.

V některých složitých případech je nutné využít služeb specializovaného znalce k výpočtu ušlého zisku OSVČ následkem nezaviněné dopravní nehody se zraněním.

Odškodnění doporučujeme uplatnit přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

Právní zastoupení při dopravní nehodě

Právní zastoupení při dopravní nehodě

Právní pomoc poškozeným

Potřebujete právní pomoc jakožto oběť autonehody? Nejprve uskutečníme zdarma konzultaci a posouzení případu. Výsledkem tohoto postupu je sdělení poškozenému o možnostech získání odškodnění.

Pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies