Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví u dopravních nehod

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Dopravní nehody jsou bohužel neodmyslitelnou součástí života a mohou mít vážné důsledky na zdraví. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví se využívá při odškodnění obětí autonehod. Jak, to poradíme v článku.

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví při odškodnění obětí dopravních nehod zahrnuje řešení:

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví se využívá k řešení prvních dvou uvedených náhrad, a to bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Ztížení společenského uplatnění je odborný pojem pro odškodnění trvalých následků po autonehodě.

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Metodiku vypracoval Nejvyšší soud před několika lety k praktickému výpočtu bolestného a ztížení společenského uplatnění a je poměrně respektována pojišťovnami a soudy při řešení odškodnění obětí dopravních nehod.

Jedná se však o složitý dokument k laickému pochopení, který vyžaduje odborný výpočet specializovaného znalce ke správnému výpočtu odškodnění po dopravní nehodě.

lékařský posudek o ohodnocení bolesti

Bolestné po autonehodě

Bolestné po autonehodě představuje obvykle první náhradu nemajetkové újmy k řešení, kterou je možné řešit již po prvotním ošetření nebo propuštění z první hospitalizace. K řešení a uplatnění bolestného není nutné vyčkávat na ukončení léčby nebo pracovní neschopnosti, jak je často mylně tvrzeno poškozeným.

Výše odškodnění bolestného u dopravních nehod se pohybuje obvykle v rozmezí:

 • lehkých zranění od 8.000,- Kč do 30.000,- Kč;
 • středních zranění od 30.000,- Kč do 150.000,- Kč;
 • vážných zranění od 150.000,- Kč výše.

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy stanovuje podrobný postup výpočtu bolestného. Více o bolestném se dozvíte v našem článku kliknutím ZDE.

Trvalé následky dopravní nehody

Trvalé následky po dopravní nehodě se řeší zpravidla rok od nehody po relativním ustálení zdravotního stavu. Často se jedná o nejvyšší náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Trvalé následky se odborně označují jako ztížení společenského uplatnění.

Výše odškodnění ztížení společenského uplatnění se pohybuje obvykle v rozmezí:

 • lehkého trvalého následku od 100.000,- Kč do 300.000,- Kč;
 • středně závažného trvalého následku od 300.000,- Kč do 600.000,- Kč;
 • vážného trvalého následku od 600.000,- Kč výše.

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy stanovuje podrobný postup výpočtu ztížení společenského uplatnění. Více se dozvíte o našem článku kliknutím ZDE.

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Výpočet odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Výpočet odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění při dopravní nehodě lze řešit:

 • prostřednictvím formulářů od pojišťovny vozidla viníka nehody; nebo
 • výpočtem od specializovaného znalce, který je školený na výpočty dle Metodiky.

Dle naší odškodňovací praxe doporučujeme výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění realizovat prostřednictvím výpočtu znalce.

Pro naše klienty vždy zajistíme a uhradíme posudek od našeho spolupracujícího znalce, abychom měli k dispozici správný výpočet co nejvyššího odškodnění.

Pozor na formuláře pojišťovny

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle zasílá poškozenému formulář na řešení odškodnění bolestného po autonehodě s pokynem, aby formulář předal k vyplnění svému lékaři. Tento postup nedoporučujeme, jelikož se opakovaně setkáváme s těmito chybami při výpočtech na formuláře pojišťovny:

 • opomenutí některého ze zranění; 
 • nezohlednění operačních zákroků; 
 • nezvýšení bolestného z důvodu nečekaných komplikací. 

Proto opětovně doporučujeme řešit bolestné prostřednictvím znaleckého výpočtu školeného znalce dle Metodiky.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Potřebujete získat odškodnění bolestného anebo ztížení společenského uplatnění po autonehodě? Kontaktujte nás nezávazně k posouzení vašeho případu z hlediska možností odškodnění. Konzultace a posouzení je zdarma.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies