Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Bolestné po autonehodě v roce 2023/Právní pomoc poškozeným

bolestné po autonehodě 2023

Stali jste se obětí nezaviněné autonehody se zraněním? Poradíme, jak získat bolestné po autonehodě v letošním roce.

Kdo může žádat odškodnění bolestného?

Odškodnění bolestného může žádat účastník dopravní nehody, který autonehodu výlučně nezavinil. Bolestné po autonehodě ve formě finanční náhrady může tak vzniknout spolujezdci, řidiči vozidla, cyklistovi, chodci a dalším účastníkům dopravní nehody. Bolestné patří mezi náhradu nemajetkové újmy na zdraví, kdy právo žádat tuto náhradu vyplývá z občanského zákoníku a ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odškodnění bolestného po dopravní nehodě lze uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Zraněný většinou může žádat odškodnění více náhrad než jen bolestného. Dalšími náhradami, které může poškozený žádat jsou obvykle ušlý výdělek, náklady cestovného, léčení, péče, věcnou škodu a ztížení společenského uplatnění.

odškodnění po dopravní nehodě

Bolestné po autonehodě 2023

Bolestné po dopravní nehodě je náhrada nemajetkové újmy na zdraví, kterou může žádat zpravidla každý poškozený, který utrpěl zranění při nezaviněné autonehodě. Náhradu lze žádat již po prvním lékařském ošetření po dopravní nehodě. Právo na odškodnění vyplývá z občanského zákoníku a jeho výpočet se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Metodika stanoví každému zranění určitý počet bodů. Pokud poškozený utrpí více zranění, body se sčítají. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění, její výše vychází z jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok, který předcházel roku, ve kterém vzniklo poranění.

Hodnota jednoho bodu pro rok 2023 je ve výši 403,53 Kč.

Pro lepší představu uvádíme příklady odškodnění bolestného pro autonehodu utrpěnou v roce 2023:

  • lehký otřes mozku = 20 bodů = 8.071,- Kč
  • pohmoždění močové trubice = 60 bodů = 24.212,- Kč         
  • poranění břišní aorty = 300 bodů = 121.059,- Kč

Nevyznáte se ve spleti paragrafů k získání odškodnění bolestného po autonehodě? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem. Konzultaci poskytneme telefonicky, e-mailem nebo osobně:

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k tématu odškodnění bolestného po dopravní nehodě:

 

Jak získat odškodnění bolesti?

Pojišťovna vozidla viníka nehody poškozenému běžně sama posílá formulář pro výpočet bolestného. Zraněný formulář předá svému lékaři, který formulář vyplní. Vyplněný formulář poškozený následně zašle pojišťovně, která vyplatí náhradu bolestného. Tento postup příliš nedoporučujeme, protože ošetřující lékař poškozeného nebývá často dostatečně proškolen pro výpočet nemajetkové újmy na zdraví, a proto se v praxi často setkáváme s těmito chybami:

  • opomenutí některého z poranění;
  • nepřičtení bodů za operační zákroky;
  • nezvýšení základního bolestného v případech, kdy nastanou komplikace.

Na základě chybného výpočtu obdrží oběti nehody nižší odškodnění bolestného. Pro správný výpočet bolestného doporučujeme využít znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, který vypracuje specializovaný znalecký posudek. Náklady posudku obvykle proplácí pojišťovna vozidla viníka nehody jako účelně vynaložený náklad.

Bolestné po autonehodě pro naše klienty řešíme tak, že vždy zajistíme výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

bolestné po autonehodě 2023

Zvýšení odškodnění pro komplikace léčby

Základní bodové hodnocení bolestného za utrpěná poranění lze navýšit, pokud nastanou komplikace léčby:

  • Komplikace lehká – vyžaduje krátkodobou léčbu, dochází ke zvýšení bolestného do 5 %;
  • Komplikace středně závažná – vyžaduje další operaci nebo dlouhodobou léčbu, zvýšení do 10 %;
  • Komplikace závažná – poranění vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou nebo více reoperací, dochází ke zvýšení bolestného do 15 %;
  • Komplikace těžká – ohrožuje život po přechodnou dobu, závažně ohrožuje zdraví, dochází ke zvýšení bolestného do 20 %.

Stanovení navýšení odškodnění bolestného pro komplikace doporučujeme přenechat specializovanému znalci při výpočtu odškodnění bolesti.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc: Bolestné po autonehodě v roce 2023

Stali jste se obětí dopravní nehody se zraněním? Přejete si získat odškodnění bolestného a dalších náhrad? Pokud potřebujete právní pomoc, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Naší dlouhodobou specializací je zastupování obětí dopravních nehod. Konzultace a posouzení případu je zdarma.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies