Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění při autonehodě

lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Utrpěli jste nezaviněnou dopravní nehodu a řešíte lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění? Poradíme, jak na odškodnění této náhrady v rámci trvalých zdravotních následků.

Odškodnění po autonehodě a trvalé následky

Lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění řeší poškozený autonehodou v situaci, kdy vznikly trvalé zdravotní následky v souvislosti s autonehodou. Ztížení společenského uplatnění je odborný pojem pro trvalé zdravotní následky.

Potřebujete posoudit, zda máte právo na odškodnění ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě? Můžete nás nezávazně kontaktovat ke konzultaci a posouzení zdarma. Posouzení lze realizovat online bez nutnosti osobní schůzky.

odškodnění po dopravní nehodě

Kdy a kde uplatnit odškodnění ztížení společenského uplatnění

Trvalé zdravotní následky po autonehodě neboli odškodnění ztížení společenského uplatnění se hodnotí zpravidla rok o dopravní nehody po relativním ustálení zdravotního stavu. Pozor na dlouhodobé odmítání řešení této náhrady pojišťovnou s odůvodněním, že nenastalo ustálení zdravotního stavu, aby nenastalo riziko promlčení odškodnění.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění doporučujeme uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se o rychlejší a praktičtější řešení než uplatnění odškodnění přímo u viníka, který stejně podklady zašle své pojišťovně. Právo obracet se přímo na pojišťovnu vozidla viníka nehody vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Jak na výpočet ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění následkem dopravní nehody se hodnotí dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Výpočet má realizovat znalec z oboru zdravotnictví se specializací na výpočty dle této Metodiky.

Výše odškodnění ztížení společenského uplatnění po autonehodě je vysoce individuální, avšak obecně lze stanovit rozpětí:

Lehké trvalé následky po autonehoděZtížení společenského uplatnění od 150.000,- Kč do 300.000,- Kč
Středně závažné trvalé následky po autonehoděZtížení společenského uplatnění od 300.000,- Kč do 1.000.000,- Kč
Vážené trvalé následky po autonehoděZtížení společenského uplatnění od 1.000.000,- Kč

Lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

V některých případech zasílá pojišťovna vozidla viníka nehody poškozenému formulář k odškodnění ztížení společenského uplatnění, a to k vyplnění jeho ošetřujícím lékařem. Na základě takto vyplněného formuláře následně pojišťovna poskytne nějaké odškodnění trvalých následků poškozenému. Tento postup nedoporučujeme z těchto důvodů:

  • ošetřující lékař poškozeného obvykle není školen na výpočty ztížení společenského uplatnění dle Metodiky Nejvyššího soudu;
  • výslednou částku odškodnění ztížení společenského uplatnění nestanovuje formulář, ale přepočet pojišťovnou;
  • ztížení společenského uplatnění představuje obvykle nejvyšší částku odškodnění vyšší než bolestné, a proto by měl výpočet realizovat specializovaný znalec.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění po autonehodě od našeho spolupracujícího znalce, abychom mohli vymáhat co nejvyšší odškodnění pro poškozeného klienta. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Dle našeho názoru a zkušeností je znalecký posudek klíčový k vymožení správné výše odškodnění za trvalé následky po autonehodě.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Řešíte odškodnění trvalých následků po autonehodě? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Právní pomoc poškozeným poskytujeme po celé České republice a nejprve váš případ bezplatně posoudíme. Při řešení odškodnění pro klienta se řídíme zásadou, že pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám klient nehradí žádnou odměnu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies