Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Rady a tipy

Kontrola trestního řízení vůči viníkovi dopravní nehody

V případě újmy na zdraví při dopravní nehodě je vůči viníkovi dopravní nehody vedeno obvykle trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti nebo dokonce usmrcení z nedbalosti. Jak by měl poškozený jednat v tomto trestním řízení k ochraně svých práv?

Odškodnění pozůstalých: Právo na úhradu nákladů pohřbu

Pozůstalí po zemřelém následkem dopravní nehody, který nebyl viníkem dopravní nehody, následně řeší otázku odškodnění. Kromě odškodnění nemajetkové újmy, zakotvuje občanský zákoník rovněž právo na odškodnění nákladů pohřbu.

Dopravní nehoda v zahraničí: Jak získat odškodnění?

Odškodnění po dopravní nehodě v zahraničí se řídí právem státu místa dopravní nehody. Pokud poškozený utrpí dopravní nehodu v Rakousku s rakouským řidičem, bude se odškodnění újmy na zdraví a věcné škody řídit rakouským právem. Poškozený může využít několika cest k zajištění odškodnění, jestliže došlo k dopravní nehodě na území Evropské unie.

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies