Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Náhrada škody na zdraví z povinného ručení

Náhrada škody na zdraví z povinného ručení

Utrpěli jste nezaviněnou dopravní nehodu se zraněním a řešíte získání náhrady škody na zdraví z povinného ručení? Poradíme rychle v tomto článku.

Náhrada škody na zdraví z povinného ručení

Ročně nastanou tisíce dopravních nehod se zraněním. Poškozený je oprávněn obvykle k odškodnění újmy na zdraví. Náhrada škody na zdraví z povinného ručení představuje řadu náhrad, které lze zvažovat u poškozeného k uplatnění. Konkrétně:

Každá náhrada škody na zdraví se uplatňuje v jiný časový okamžik a také je nutné posoudit, které z náhrad je konkrétní poškozený oprávněn žádat k odškodnění.

Dopravní nehoda se zraněním

Kde žádat odškodnění?

Náhrada škody na zdraví z povinného ručení vozidla viníka nehody se uplatňuje u pojistitele tohoto vozidla. Jedná se o rychlejší a efektivnější řešení než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody. Právo přímo se obracet na pojišťovnu vozidla viníka nehody k řešení odškodnění vyplývá přímo ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Náhrada škody na zdraví z povinného ručení

Jaká je výše odškodnění?

U každé dopravní nehody je individuální. Bolestné je u běžných zranění v řádech desetitisíců, u velmi vážných zranění až v řádech statisíců. Ušlý výdělek je navázán na výši výdělku před autonehodou. Náklady léčení, cestovného a péče jsou opět individuální u konkrétního zraněného a trvalé následky je potřebné správně vypočítat speciálním posudkem.

 

Na co si dát pozor při řešení odškodnění?

Odškodnění řeší poškozený s pojišťovnou vozidla viníka nehody, která je protistranou a hájí zejména svoje zájmy. Poškozeným je obvykle touto pojišťovnou zasílán formulář k řešení odškodnění bolestného. Setkáváme se však často v chybami ve výpočtech, které vedou následně ke zbytečnému krácení tohoto odškodnění. Pro naše klienty proto vždy výpočet bolestného řešíme prostřednictvím našeho spolupracujícího znalce, abychom měli garanci správného výpočtu odškodnění. Náhrada škody na zdraví z povinného ručení může také znamenat potřebu kontroly a revize již poskytnutého odškodnění z pojišťovny vozidla viníka nehody. Kontrolu a revizi již vyplaceného odškodnění poskytujeme.

Když nastane zranění při dopravní nehodě, pak je často vedeno trestní řízení vůči viníkovi autonehody. Poškozený by neměl podceňovat trestní řízení a aktivně se zajímat o jeho stav. Pojišťovna vozidla viníka nehody často vyžaduje určení viníka policií k poskytnutí odškodnění.

 

Náš tým pro poškozené autonehodou

Právní pomoc pro poškozené

Náhrada škody na zdraví z povinného ručení představuje poměrně náročný proces pro poškozeného, který má přesah rovněž do trestního řízení vůči viníkovi nehody. Pokud potřebujete poradit nebo posoudit váš případ, můžete se na nás nezávazně obrátit. Konzultaci s právníkem poskytujeme zdarma, a to online (tel, e-mail) nebo osobně.

 

Chci konzultaci nebo odškodnění

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies