Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Újma na zdraví při dopravní nehodě a právo na odškodnění

Újma na zdraví při dopravní nehodě

Újma na zdraví při dopravní nehodě a právo na odškodnění. Jaké náhrady lze žádat k odškodnění? Poradíme rychle v tomto článku.

Nezaviněná dopravní nehoda

Újma na zdraví při dopravní nehodě může znamenat lehké zranění typu pohmožděnin, poranění krční páteře až těžká zranění s nutností dlouhodobé hospitalizace a vznikem trvalých zdravotních následků. Právo na odškodnění za zranění náleží tomu poškozenému újmou na zdraví, který výlučně nezavinil autonehodu. Oběť dopravní nehody se může následně obrátit s žádostí o odškodnění na pojišťovnu vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Šetření autonehody na policii

Újma na zdraví při dopravní nehodě často znamená, že vůči viníkovi nehody bude vedeno trestní řízení pro (těžké) ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozenému lze doporučit být aktivní a zajímat se o stav trestního řízení, protože pojišťovna vozidla viníka nehody zkoumá trestní řízení a může krátit odškodnění pro poškozeného v případech stanovení spoluodpovědnosti v trestním řízení. Poškozenému lze doporučit nechat se zastoupit zmocněncem v trestním řízením, který má řadu práv stanovených trestním řádem k ochraně zájmu poškozeného.

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě

Újma na zdraví při dopravní nehodě a právo na odškodnění

Újma na zdraví může způsobit pracovní neschopnost, potřebu návštěv řady lékařů a bohužel také vznik trvalých následků. Obecně lze tak okruh náhrad odškodnění stanovit na:

  • bolestné,
  • ušlý výdělek,
  • náklady léčení,
  • cestovné,
  • náklady péče,
  • trvalé následky (ztížení společenského uplatnění),
  • případná další nemajetková újma.

Každý případ je však individuální a je nutné stanovit, které náhrady může poškozený požadovat v jeho konkrétním případě. Kontaktujte nás k posouzení vašeho případu zdarma.

Výše odškodnění při zranění autonehodou je individuální, kdy k přesným výpočtům využíváme spolupracující znalce tak, abychom pro poškozené uplatňovali co nejvyšší možné odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Újma na zdraví při dopravní nehodě

Právní pomoc online

Újma na zdraví při autonehodě představuje naši specializaci pro oběti autonehod z hlediska zajištění maximálního odškodnění. Právní pomoc jsme schopni také poskytnout online bez nutnosti osobní schůzky. Nejprve nás můžete nezávazně kontaktovat k bezplatnému posouzení vašeho případu odškodnění.

Chci odškodnění

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies