Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění za bolestné po autonehodě v roce 2021

Bolestné po autonehodě

Bolestné po autonehodě je náhrada nemajetkové újmy, kterou může poškozený žádat při nezaviněné autonehodě. Jaká bude hodnota jednoho bodu při odškodnění bolesti po dopravní nehodě utrpěné v roce 2021?

Odškodnění za bolestné po autonehodě v roce 2021

Hodnota jednoho bodu odškodnění bolesti je každý rok pohyblivá a odvozuje se od jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla bolest.

V roce 2020 dosáhla průměrná mzda 35.611,- Kč.

Pokud jste tedy utrpěli v letošním roce dopravní nehodu, pak hodnota jednoho bodu odškodnění bolesti bude činit částku ve výši 356,11 Kč. Například při zlomenině kyčelní kosti bude základní odškodnění bolesti ve výši 53.417,- Kč.

Posudek bolestné po autonehodě

Jak na výpočet odškodnění bolesti?

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle zašle poškozenému formulář pro odškodnění bolestného po autonehodě s pokynem, aby poškozený předal tento formulář svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění. Tento postup však nedoporučujeme z těchto důvodů:

  • ošetřující lékař poškozeného není obvykle proškolen pro výpočet bolestného dle Metodiky Nejvyššího soudu;
  • setkáváme se s opomenutím zahrnutí některých zranění;
  • často nejsou uvedeny body za operační zákroky;
  • není uplatněno zvýšení základního hodnocení bolesti pro komplikace u případů, kdy je to možné.

Pro naše klienty proto vždy zajišťujeme výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce.

Bolestné po autonehodě

Právní pomoc online

Bolestné po autonehodě zajišťujeme pro naše klienty. Právní pomoc jsme schopni také poskytnout online bez nutnosti osobní schůzky. Nejprve nás můžete nezávazně kontaktovat k bezplatnému posouzení vašeho případu odškodnění.

Chci odškodnění bolestného

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies