Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Řešení dopravních nehod se zraněním nebo úmrtím

Řešení dopravních nehod

Stali jste se obětí dopravní nehody, při které jste utrpěli zranění? Přišli jste vlivem dopravní nehody o blízkou osobu? Řešení dopravních nehod v této oblasti je naše specializace. V tomto článku poradíme, jak získat odškodnění.

Dopravní nehoda se zraněním

Pokud jste utrpěli poranění během autonehody, kterou jste výlučně nezavinili, můžete zpravidla žádat finanční kompenzaci za vzniklou újmu. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla umožňuje vymáhat odškodnění u pojišťovny vozidla viníka nehody. Tento postup při řešení dopravních nehod se zraněním je rychlejší a jednodušší než vymáhání odškodnění přímo u viníka nehody.

Řešení dopravních nehod

Řešení dopravních nehod se zraněním: Přehled náhrad

Při odškodnění úrazu způsobeného dopravní nehodou lze obvykle žádat tyto náhrady:

 • Bolestné
  Ve většině případů bude bolestné první náhrada, kterou budete uplatňovat. Lze ji uplatnit po nehodě, a to již po prvním vyšetření u lékaře nebo propuštění z hospitalizace. Výše získané finanční kompenzace se odvíjí od závažnosti zranění.
 • Ušlý výdělek (případně také renta)

  Náhrada ztráty na výdělku představuje výši rozdílu mezi průměrným příjmem zraněného před nehodou a již vyplacenými nemocenskými dávkami a náhradou mzdy od zaměstnavatele. Tuto náhradu může uplatnit zaměstnanec i OSVČ, která nepobírala nemocenské dávky a neměla formálně vystavenou neschopenku.

 • Náklady léčení a cestovné

  Lze žádat odškodnění za léky a zdravotnické pomůcky, které poškozený užíval pro zlepšení zdravotního stavu. Vždy je nutné si uchovat všechny účtenky a jejich kopii následně zaslat příslušné pojišťovně. Zároveň lze žádat proplacení nákladů, které poškozenému vznikly při přepravě do zdravotnického zařízení. V případě cesty veřejnou dopravou se dokládají skeny jízdenek. Pokud poškozený využívá k přepravě osobní automobil, doloží kopii technického průkazu vozidla a čestné prohlášení, že dané cesty skutečně absolvoval. V obou případech je nutné každou cestu doložit lékařskou zprávou.

 • Náklady péče o nesoběstačnou osobu

  V případě závažnějších zranění může nastat situace, ve které oběť autonehody nebude po zranění soběstačná. Poškozený bude potřebovat, aby mu někdo pomáhal s oblékáním, umýváním, zajištěním nákupů a zajištěním chodu domácnosti. Odškodnění se uplatňuje u pojišťovny formou čestného prohlášení, ve kterém se deklaruje, v jakých dnech a kolik hodin trvala péče o zraněného.

 • Ztížení společenského uplatnění

  Trvalé následky způsobené dopravní nehodou je možné vymáhat obvykle 1 rok po nehodě. Odškodnění ztížení společenského uplatnění je většinou řádově vyšší než bolestné a běžně představuje nejvyšší vymoženou částku. U nejzávažnějších zranění je možné získat finanční kompenzaci vyšší než milion korun. Trvalé následky po autonehodě = ztížení společenského uplatnění.

Vždy je nutné každý případ individuálně posoudit a zjistit, které náhrady může konkrétní poškozený požadovat k odškodnění. Řešení dopravních nehod se zraněním vyžaduje dobrou znalost práva na odškodnění. Nevyznáte se ve spleti paragrafů? Kontaktujte nás ke konzultaci zdarma.

odškodnění po dopravní nehodě

Dopravní nehoda s následkem smrti

Pokud během dopravní nehody dojde k usmrcení osoby, která vám byla blízká, je možné často žádat finanční kompenzaci jako náhradu za vzniklou psychickou újmu. Podmínkou pro získání náhrady je, že zemřelý nebyl určen policií viníkem předmětné nehody. 

Řešení dopravní nehod s úmrtím: Přehled náhrad

Řešení dopravních nehod s úmrtím zahrnuje obvykle řešení těchto náhrad:

 • Duševní útrapy

  Odškodnění duševních útrap představuje náhradu nemajetkové újmy. Při mimosoudním vymožení se částka u nejbližších příbuzných obvykle pohybuje ve výši od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč. U vzdálenějších příbuzných bývá přiznaná částka nižší.

 • Náklady pohřbu

  Pozůstalý, který hradil náklady pohřbu je oprávněn žádat jejich proplacení od pojišťovny vozidla viníka nehody. Lze uplatnit obvyklé náklady pohřbu, kterými jsou například poplatek hřbitovu, pronájem hrobového místa, smuteční hostina, atd.

 • Náklady na výživu pozůstalého

  Pokud byl pozůstalý odkázán na výživu zemřelého, může žádat odškodnění nákladů na výživu. Náhrada náleží pozůstalému, kterému zemřelý poskytoval výživu. Přiznaná částka zahrnuje rozdíl mezi dávkami důchodového zabezpečení a tím, co by zemřelý podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho úmrtí nedošlo. Právo žádat odškodnění vyplývá z občanského zákoníku, ale je nutné každý případ individuálně posoudit a zjistit, zda právo na výživné trvalo v okamžiku smrti.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc online pro poškozené

Stali jste se obětí autonehody? Nevíte si rady, jak získat odpovídající odškodnění? Nezávazně nás kontaktujte. Váš případ zdarma posoudíme a následně navrhneme vhodné řešení k získání odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies